1. Home
  2. Administratör
  3. Standardfraser och förinställda bedömningstexter (skoladmin)

Standardfraser och förinställda bedömningstexter (skoladmin)

I Skoladmin kan du som administratör på en skola lägga till standardfraser och förinstallerade bedömningstexter som kan användas av lärare i olika bedömningsfunktioner.

Det finns två olika typer av standardfraser som kan läggas in. En sort för funktionen Hittills uppnådda mål oh en sort som används i elevloggen, extra anpassningar, IUP-omdömen och framåtsyftande planering.

I Skoladmin, välj Bedömning i menyn för att hitta dessa inställningar.

Hittills uppnådda mål

Här skriver du helt enkelt in den nya standardfras du vill tillgängliggöra för pedagogerna i textrutan längst ner på sidan i fliken ”Hittills uppnådda kursmål bedömningstexter”. Klicka på Spara så läggs frasen till.

Standardfraser och standardgrupper

Dessa fraser används i elevloggen, extra anpassningar, IUP-omdömen och framåtsyftande planering. De kan grupperas i olika ”standardgrupper”.

För att lägga till en ny fras måste du först ha lagt till en grupp. Gruppen läggs i en av några fördefinierade kategorier. Därefter lägger du till så många fraser du önskar inom respektive grupp.

Updated on 30 juni, 2020

Was this article helpful?

Related Articles