1. Home
  2. Bedömning / uppföljning
  3. Betygsregistrering grundskola

Betygsregistrering grundskola

Artikeln går igenom hur lärare registrerar termins- och läsårsbetyg i grundskolan. Detta förutsätter att betygshantering är aktiverat på din skola.

Grundskola

Betygsalternativen har beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om underlag för bedömning av en elevs kunskaper saknas på grund av elevens frånvaro ska betyg inte sättas. Detta ska anges med ett -.

Grundsärskola

Betygsalternativen har beteckningarna A, B, C, D, E. Har eleven inte nått kunskapskraven för betyg E sätts inget betyg utan man utan man klickar på alternativet  Deltagit (1).

Om underlag för bedömning av en elevs kunskaper saknas på grund av elevens frånvaro ska betyg inte sättas. Detta ska anges med ett -.

Kontrollera betygsgrupper (Mina ämnen)

Om du saknar någon grupp som ska betygsättas, kontakta din administratör. Kontrollera även att det är rätt elever i grupperna.  Det är mycket viktigt att signalera i god tid om något inte stämmer så att administratören hinner göra ändringar innan betygsättningen tar fart på allvar.

Registrering av betyg

Klicka på Mina ämnen och öppna gruppen genom att klicka på gruppnamnet. Välj sedan fliken resultat och klicka på Registrera betyg. Om du saknar Registrera betyg kontakta din administratör.

De fält som kan ändras är Betyg, Definitivt och Slutbetyg.

Slutbetyg med F i betyg eller streck

Om du sätter ett F som slutbetyg kommer en skriftlig bedömningsruta upp och måste fyllas i. Rutan kommer även upp vid streck ”-” men är då inte obligatorisk.

I fall där ett icke godkänt betyg sätts i ett avslutat ämne ska en skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling i ämnet ges. Av bedömningen får också de stödåtgärder som har vidtagits framgå. Bedömningen ska undertecknas av läraren. Om det enligt 18 § inte kan sättas betyg i ett avslutat ämne, får de stödåtgärder som har vidtagits framgå av beslutet.

Historik

Du som lärare kan se tidigare satta betygen i ämnet genom att klicka på Visa i kolumnen Historik.

Def-markering (Definitivt)

Du som lärare kan ändra betygen hur många gånger som helst så länge du inte definitivmarkerar betygen.

När betygsättningen är klar måste du definitivmarkera alla betyg för att administratören ska kunna veta att arbetet är klart och kunna skriva ut betygskatalogerna. När ett betyg är definitivmarkerat och sparat kan det inte längre ändras av dig som lärare. Däremot syns betygen fortfarande gråtonade. Definitivmarkerar du av misstag måste du be administratören att ta bort def-markeringen av betyget så att det går att ändra till rätt värde.

Uppe till vänster finns en funktion Ändra alla, klicka på texten för att öppna funktionen.

Klickar man på rutan ovanför Definitivt sätts en bock i fältet definitivt för samtliga elever som har betygsatts. Klicka man igen på rutan tas definitivmarkeringen bort.

Spara betyg

Under elevlistan finns knappen Spara betyg, klickar du får du en kontrollfråga: Vill du verkligen spara? Ett Ja på denna fråga gör att uppgifterna sparas. 

OBS! Så länge du inte definitivmarkerat betygen kan du fortsätta att ändra betygen efter du har sparat.

Slutbetyg

Alla ämnen som eleven avslutar ska slutbetygsmarkeras, oavsett om det är på vårterminen i åk 9 eller tidigare. Klicka då i rutan för Slutbetyg.  OBS! Var mycket noga med att detta inte görs där det enbart är fråga om terminsbetyg. Är du osäker – fråga din administratör.

Updated on 27 oktober, 2020

Was this article helpful?

Related Articles