1. Home
  2. Administratör
  3. Betygshantering
  4. Skriva ut terminsbetyg (administratör)

Skriva ut terminsbetyg (administratör)

Terminsbetygen skrivs ut via;

Skoladmin > Rapporter > Resultat > Betyg …

(Klicka på Helskärm för att se hela namnet på rapporten)

Gör urval på;

  • Skoltyp
  • Klasser (möjligt att skriva ut för flera klasser)
  • Elever (möjligt att skriva ut för alla elever eller enskilda)
  • Välj rektor (möjligt att välja vem som skall skriva under terminsbetygen)
  • Datum (här visas som standard dagens datum, men datumet kan redigeras)

Frånvarohantering

Värdet visar antal hela timmar eleven har ogiltig frånvaro. Det är viktigt att alla elevers lektioner är kvitterade för att informationen om ogiltig frånvaro ska bli korrekt.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles