1. Home
  2. Administratör
  3. Betygshantering
  4. Betygskataloger (administratör)

Betygskataloger (administratör)

Innan betygskatalogerna skrivs ut kontrolleras att samtliga betyg är satta och definitiv markerade av lärarna. Detta görs via;

Skoladmin >  Betygshantering > Status betygssättning

Välj Klass och klicka på Sök. Kontrollera att samtliga ämnen som skall betygsättas kommer med samt att antalet elever stämmer för Läser ämnet, Fått betyg och Varav definitiva.

Stämmer inte antalet elever i någon kolumn, klicka på Ämne för att komma till Betygshanteringen. Här har man möjlighet att Definitiv markera betyg, se vilka elever som inte fått betyg och klicka ur Definitiv om läraren behöver ändra ett betyg. Glöm inte att spara eventuella ändringar.

Betygskatalogen skrivs ut via;

Skoladmin > Rapporter > Resultat > Betyg …

(Klicka på Helskärm för att se hela namnet på rapporten)

Välj Betygskatalog grund/sär/same & specialskola (klass)

Välj vilka Klasser och ämnen som skall skrivas ut, klicka på Visa och sedan på Skriv ut ikonen.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles