1. Home
  2. Administratör
  3. Betygshantering
  4. Kontroller inför betygsregistrering (administratör)

Kontroller inför betygsregistrering (administratör)

För att betygsarbetet skall fungera bra finns saker som behöver kontrolleras i Skoladmin > Ämnesgrupper

  • Finns grupper för varje ämne som eleverna läser denna termin.
  • Alla grupper är kopplade med rätt betygsättande lärare.
  • Rätt betygsskala är angiven på grupperna.
Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles