1. Home
  2. Administratör
  3. Betygshantering
  4. Låsning av betyg (administratör)

Låsning av betyg (administratör)

Betyget är juridiskt satt när läraren signerat och daterat betygskatalogen. Efter underskrift skall betygen låsas. Detta görs via;

Skoladmin > Betygshantering > Betygshantering

Gör önskat urval och klicka på Sök. Kontrollera att det stämmer och klicka sedan i Låst och Spara ändringar längs ned på sidan.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles