1. Home
  2. Återläsning och rensning av data

Återläsning och rensning av data

Om en användare i Vklass av misstag har raderat en fil eller ett team går det att göra en återläsning. Efter återläsningen är filen eller teamet återställd i Vklass.    

Vklass erbjuder även manuell rensning av diverse data från vår databas som användare felaktigt matat in. Det kan exempelvis handla om felaktig indata vid schemasynk, så att skapade lektioner behöver tas bort från Vklass.

  • Återläsning av raderade filer eller team.
  • Rensning av felaktig data.
Beställning och prisuppgift

För beställning och prisuppgift skapar du som organisationsadministratör ett beställningsärende i Vklass. Klicka här för mer information om hur du gör en beställning. Observera att det endast är organisationsadministratörer som kan göra beställningsärenden.