Överlämningar

Genom modulen Överlämningar i Vklass öppnas en rad fördelar för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. 

Modulen är ett digitalt processverktyg som underlättar och kvalitetssäkrar överlämningar av viktig barn- och elevinformation mellan förskole- och skolenheter i organisationen. Den sorterar och rättighetsstyr överlämningar baserat på elevens nya skol- och klasstillhörighet. Detta gör att personal som skapar överlämningar inte behöver kontakta flertalet skolor och nya mentorer separat.

Överlämningar i Vklass säkerställer att personal på mottagande skolenhet ges de bästa förutsättningar att fortsätta utveckla elevens förmågor, från den punkt där tidigare förskola eller skola lämnade. Processverktyget gör att mottagande verksamhet aldrig går miste om värdefull information om eventuella tidigare stödinsatser som givit positiv effekt på barnets och elevens utveckling.

  • Överlämning från förskola till grundskola, grundskola till gymnasieskola samt mellan skolenheter inom samma verksamhetsform.
  • Utöver automatisk överlämning finns stöd för muntlig komplettering, fritextfält och filöverföring.
  • Smidig översikt på skol-, klass- och elevnivå.
  • Överlämningar samlas ihop på den nya skolan utifrån uppdaterade klasskopplingar.
Beställning och prisuppgift

För beställning och prisuppgift skapar du som organisationsadministratör ett beställningsärende i Vklass. Klicka här för mer information om hur du gör en beställning. Observera att det endast är organisationsadministratörer som kan göra beställningsärenden.