1. Home
  2. Tjänstekatalog
  3. Prenumerationstjänst till BI-verktyg

Prenumerationstjänst till BI-verktyg

I Vklass kan du prenumerera på en exporttjänst som kan kopplas till BI-verktyg (Business Intelligence), exempelvis Hypergene och Qlik. 

Den här tjänsten gör att organisationen får lättillgänglig tillgång till olika slags rådata. Tack vare rådatan ges organisationen en tydlig översikt av olika faktorer, vilket är till nytta på både enhets- och förvaltningsnivå. 

Fördelarna med prenumerationstjänsten är många. Bland annat att rådatan är ett mätbart underlag till planering, uppföljning och analys. Andra användningsområden är att effektivisera budget- och prognosprocesser, använda avancerade analys- och rapporteringsmöjligheter samt att bryta ner planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela organisationen. 

Genom prenumerationstjänsten ges regelbunden automatisk uppdatering av olika rådata. Det minskar både arbets- och tidsbelastning för personal som inte behöver hantera den manuellt.

  • Prenumerera på BI-verktyg, bl.a. Hypergene och Qlik.
  • Effektiv tillgång av analys och statistik.
  • Minskad arbets- och tidsbelastning för personal.
  • Stötta medarbetare i att fatta beslut utifrån data.
  • Tydlig översikt av organisationens olika verksamheter med statistisk över likheter och skillnader. 

Färdig rådata att exportera

Närvaro-/frånvaro
Närvaro/frånvaro rådata inom angivet tidsintervall för organisation.

Nationella prov
Nationella prov inom angivet tidsintervall.

IUP omdömen
IUP omdömen inom angivet tidsintervall.

IUP omdömen och Hittills uppnådda mål

IUP omdömen och Hittills uppnådda mål inom angivet tidsintervall.

Lektioner
Lektioner inom angivet tidsintervall.

Kunskapskravsmatriser
Uppnådda kunskapskrav efter valt datum.

Extra anpassningar
Extra anpassningar inom angivet tidsintervall.

Betyg
Betyg inom angivet tidsintervall.

Frånvaro till betyg
Frånvaro i minuter per elev inom angivet tidsintervall.

Hittills uppnådda mål
Hittills uppnådda mål inom angivet tidsintervall.

Frånvaro x procent
Alla elever mer än x procent frånvaro. Inkluderar både giltig och ogiltig frånvaro.

Närvaro-/frånvaro mellan lastchange och lektionsdatum
All närvarodata som är registrerad eller ändrat inom angivet tidsintervall.

Inloggningar Elev, Personal, VH
Alla inloggningar inom angivet tidsintervall.

Uppladdade dokument
Uppladdade filer, dokument, inlämningsuppgifter och dokumentationsfiler inom angivet tidsintervall per enhet.

Det går även att beställa andra exporter av rådata vid behov. Om du i stället önskar ett engångsuttag av rådata, se sidan Uttag av rådata.

Beställning och prisuppgift

För beställning och prisuppgift skapar du som organisationsadministratör ett beställningsärende i Vklass. Klicka här för mer information om hur du gör en beställning. Observera att det endast är organisationsadministratörer som kan göra beställningsärenden.