Vklass Praktik

Vklass Praktik är en mobilapplikation som kvalitetssäkrar och underlättar hela processen kring prao, APL och LIA på grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. 

Appens smarta funktioner genererar en smidig och lättillgänglig kommunikationsyta för elev, skola och handledare. Mål och uppgifter sätts enkelt upp för eleven på arbetsplatsen och elevens lärande följs upp under trepartssamtal med bland annat elevens självskattning som underlag.

För handledare finns möjlighet till rapportering av närvarotimmar vilket ger en smidig närvaroöversikt för lärare. Eleven sjukanmäler sig enkelt i appen.

Handledare, elev och lärare får snabb åtkomst till varandras kontaktuppgifter. Det finns även en överskådlig karta så att eleven hittar till arbetsplatsen. 

  • Trepartssamtal mellan elev, handledare och lärare.
  • Skapa uppgifter och beskriv mål med praktikperioden.
  • Dokumentera praktiken med både bild och text.
  • Smidig närvarohantering för både handledare och elev. Kontaktuppgifter till handledare, elev och lärare.
  • Företagsregister över företag till skolan, skolområdet eller kommunen.
Beställning och prisuppgift

För beställning och prisuppgift skapar du som organisationsadministratör ett beställningsärende i Vklass. Klicka här för mer information om hur du gör en beställning. Observera att det endast är organisationsadministratörer som kan göra beställningsärenden.