1. Home
  2. Tjänstekatalog
  3. Uttag av rådata

Uttag av rådata

En mycket uppskattad tjänst som Vklass erbjuder är möjligheten att ta ut rådata för ett flertal olika områden. Rådatan levereras i en Excel-fil. 

Rådatan hjälper både enskild rektor liksom organisation på central nivå att se över verksamheten utifrån flera perspektiv. Informationen som hämtas kan ligga till grund för att exempelvis mäta effekten av olika insatser, göra analyser eller användas som stöd vid verksamhetsbeslut.

  • Enkel och smidig tillgång till rådata från flera olika områden.
  • Grundlig översikt av olika faktorer på enhets- och förvaltningsnivå.
  • Använd rådata som grund vid analyser och  effektivisera utvecklingsarbetet.
  • Mätbara insatser vid förändringsarbete – vilka faktorer ger positiv effekt över sikt?

Färdig rådata att beställa

Närvaro-/frånvaro
Närvaro/frånvaro rådata inom angivet tidsintervall för organisation.

Nationella prov
Nationella prov inom angivet tidsintervall.

IUP omdömen
IUP omdömen inom angivet tidsintervall.

IUP omdömen och Hittills uppnådda mål

IUP omdömen och Hittills uppnådda mål inom angivet tidsintervall.

Lektioner
Lektioner inom angivet tidsintervall.

Kunskapskravsmatriser
Uppnådda kunskapskrav efter valt datum.

Extra anpassningar
Extra anpassningar inom angivet tidsintervall.

Betyg
Betyg inom angivet tidsintervall.

Frånvaro till betyg
Frånvaro i minuter per elev inom angivet tidsintervall.

Hittills uppnådda mål
Hittills uppnådda mål inom angivet tidsintervall.

Frånvaro x procent
Alla elever mer än x procent frånvaro. Inkluderar både giltig och ogiltig frånvaro.

Närvaro-/frånvaro mellan lastchange och lektionsdatum
All närvarodata som är registrerad eller ändrat inom angivet tidsintervall.

Inloggningar Elev, Personal, VH
Alla inloggningar inom angivet tidsintervall.

Uppladdade dokument
Uppladdade filer, dokument, inlämningsuppgifter och dokumentationsfiler inom angivet tidsintervall per enhet.

Det går även att beställa andra uttag av rådata vid behov. Om du i stället önskar en prenumeration av rådata, se sidan Prenumerationstjänst till BI-verktyg.

Beställning och prisuppgift

För beställning och prisuppgift skapar du som organisationsadministratör ett beställningsärende i Vklass. Klicka här för mer information om hur du gör en beställning. Observera att det endast är organisationsadministratörer som kan göra beställningsärenden.