Betygshantering

Med Vklass betygshantering effektiviserar och kvalitetssäkrar vi hela betygsprocessen. Processen sträcker sig från pedagogens betygsregistrering till antecknande av betyg i betygskatalog, utfärdande av termins- och examensbevis och slutligen export av betygsdata till myndigheter, antagningskansli och för statistikuppföljning.

Verktyget är nytänkande med inslag av robotisering för kvalitetssäkring av hela betygsprocessen för grund- och gymnasieskolor i Vklass. Personalens administrativa uppgifter minskar då extra betygsgrupper inte behöver genomföras manuellt samt att pedagoger kan registrera betyg i samma grupper som de har undervisat i under terminen.

Ytterligare en positiv effekt av betygshantering i Vklass är att verktyget dessutom hanterar blandade undervisningsgrupper (särskoleintegrerade elever och svenska/svenska som andraspråk) och föreslår korrekt betygsskala för rätt ämne/kurs.

  • Statistikjämförelser för skolor i organisationen utifrån SIRIS.
  • Digital visning av betyg och examensbevis för elev och vårdnadshavare.
  • Stöd för medbedömning och signatur i ämnet av behörig lärare.
  • Export till myndigheter och antagningskansli.
  • Kontrollfunktion för administratör under hela betygsprocessen.
  • Utfärdande av termins- och slutbetyg samt examensbevis enligt Skolverkets mallar.
Beställning och prisuppgift

För beställning och prisuppgift skapar du som organisationsadministratör ett beställningsärende i Vklass. Klicka här för mer information om hur du gör en beställning. Observera att det endast är organisationsadministratörer som kan göra beställningsärenden.