1. Home
  2. Särskilt stöd

Särskilt stöd

Modulen Särskilt stöd i Vklass är ett processtöd för hantering av åtgärdsprogram i utredning, aktivt åtgärdsprogram och utvärdering av åtgärdsprogram. Verktyget ger en samlad yta för samtliga delar i processen vilket skapar en tydlig översikt för personal som arbetar i det. 

I Vklass kan pedagoger skapa flaggningar på elever för att uppmärksamma elevhälsoteamet om eventuell insats. Elevhälsoteamet får informationen direkt i Särskilt stöd-modulen. Genom att ha hela processen på en samlad yta, från flaggning till avslutat åtgärdsprogram, minskar risken för att utredning, kartläggning eller övrig insats blir fördröjd.  

I verktyget finns möjlighet att fylla i och skriva ut blanketter kopplade till processen. Exempelvis blanketter med information om startad utredning och påbörjat respektive avslutat åtgärdsprogram.

För åtkomst till Särskilt stöd krävs ett extra inloggningssteg med BankID – för säker hantering av känslig information.

  • Ett processtöd med tydlig översikt från utredningsfas till aktivt åtgärdsprogram och slutligen utvärdering av det. 
  • Möjlighet för pedagog att flagga elev. Informationen skickas till elevhälsoteamet.
  • Konstruera och skicka frågeformulär i pågående utredning.
  • Fyll i och skriv ut blanketter kopplade till processen.
  • Ett extra inloggningssteg med BankID för säker hantering av samtliga funktioner.
Beställning och prisuppgift

För beställning och prisuppgift skapar du som organisationsadministratör ett beställningsärende i Vklass. Klicka här för mer information om hur du gör en beställning. Observera att det endast är organisationsadministratörer som kan göra beställningsärenden.