1. Home
  2. Tjänstekatalog
  3. Google Workspace

Google Workspace

Vklass integration mot Google Workspace skapar många fördelar för kunder som arbetar i Google-verktyget. Till exempel kan pedagoger koppla dokument och pedagogiska planeringar mellan Vklass och Google Drive. 

Med Vklass integration till Google Classroom kan användare enkelt koppla grupper och uppgifter till Classroom direkt från Vklass. Pedagoger behöver inte skapa grupper i Classroom, utan dessa hämtas smidigt med en knapptryckning i Vklass. De kan även skapa läxor och uppgifter i Vklass som hämtas av eleverna i Google Classroom. Om elever lämnar in sina uppgifter i Google Classroom blir de tillgängliga att hämta i Vklass för pedagogen.

Google Drives och Google Classrooms ikoner är klickbara och tydligt placerade i Vklass för att göra arbetsytan lättillgänglig för användarna.

  • Pedagoger och elever får tillgång till material skapat i Google Drive och Classroom direkt i Vklass.
  • Länka till material i Google Drive och Classroom, till exempel i samband med läxor och inlämningsuppgifter.
  • Koppla grupper och uppgifter från Google Classroom till Vklass.
  • Snabb och lättillgänglig åtkomst till både Google Drive och Classroom med hjälp av klickbara Google-ikoner. 
Beställning och prisuppgift

För beställning och prisuppgift skapar du som organisationsadministratör ett beställningsärende i Vklass. Klicka här för mer information om hur du gör en beställning. Observera att det endast är organisationsadministratörer som kan göra beställningsärenden.