1. Home
  2. Tjänstekatalog
  3. Matsedel – integration mot externa tjänster

Matsedel – integration mot externa tjänster

En av alla uppskattade funktioner i Vklass är den överskådliga vyn av veckans matsedel. Bland vårdnadshavare är den så pass populär att de ofta loggar in dagligen i Vklass – just för att ta del av barnets lunch.

Vklass har integration mot de externa tjänsterna Mashie och Skolmaten. Tack vare integrationen synkroniseras matsedeln automatiskt till Vklass. För de organisationer som inte använder tjänsten krävs det att matsedeln skrivs in manuellt i Vklass. Att använda sig av integrationen minskar arbetsbelastningen för administratörer och säkerställer att matsedelns information blir korrekt i Vklass.

  • Integration mot Mashie och Skolmaten.
  • Lättillgänglig översikt av veckans matsel för vårdnadshavare, elev och personal.
  • Manuell hantering byts ut mot automatisk synkronisering.
  • Minskad tids- och arbetsbelastning för administratör.  
Beställning och prisuppgift

För beställning och prisuppgift skapar du som organisationsadministratör ett beställningsärende i Vklass. Klicka här för mer information om hur du gör en beställning. Observera att det endast är organisationsadministratörer som kan göra beställningsärenden.