1. Home
  2. Tjänstekatalog
  3. Elevadministrativa system

Elevadministrativa system

Vklass har integration mot samtliga elevadministrativa system på marknaden: Alvis, Extens, TED, Procapita och IST. 

De elevadministrativa systemen omfattar allt från personuppgifter till kurser och ämnesgrupper. Genom integrationen blir dessa sammankopplade med Vklass. Organisationen får då åtkomst till sina elevadministrativa uppgifter direkt i Vklass. 

Vklass har stöd för att hantera integration mot flera olika elevadministrativa system hos en och samma kund. Vissa organisationer har till exempel ett system på grundskolan och ett annat på gymnasieskolan. Om en kund väljer att byta elevadministrativt system är övergången smidig i Vklass.

  • Integration mot samtliga elevadministrativa system. 
  • Åtkomst till elevadministrativa uppgifter direkt i Vklass.
  • Smidig övergång vid byte av elevadministrativt system.
  • Vklass hanterar integration mot flera olika elevadministrativa system hos en och samma kund.
Beställning och prisuppgift

För beställning och prisuppgift skapar du som organisationsadministratör ett beställningsärende i Vklass. Klicka här för mer information om hur du gör en beställning. Observera att det endast är organisationsadministratörer som kan göra beställningsärenden.