Skolform

Vklass stödjer administration från förskola upp till vuxenutbildning. Att använda Vklass för samtliga skolformer i organisationen har många fördelar.

De vårdnadshavare som har barn på både förskola och skola behöver endast en inloggning i Vklass. Som användare av Vklass är de trygga med att navigera i skolplattformen när deras barn byter skolform. Vårdnadshavarna behöver således inte sätta sig in i ett nytt system.

Förskole- och skolpersonal får i sin tur kunskap om varandras arbetsverktyg vilket bidrar till ett enhetligt och stärkt kollegium i organisationen. Vidare blir Vklass en naturlig brygga vid kommunikation mellan de olika skolformerna.

På central nivå underlättas utvecklingsarbetet. Bland annat med minsta gemensamma nämnare och vid analys av respektive skolforms pedagogiska arbete och insatser. 

Skolformer i Vklass
Förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, grundsärskola, gymnasiesärskola och kulturskola.

  • En och samma inloggning för samtliga skolformer.
  • Smidig och trygg övergång för vårdnadshavare när deras barn byter skolform.
  • Tydlig översikt av arbetet med minsta gemensamma nämnare i respektive skolform.
  • Stärkt kollegium i organisationen med kunskap om varandras arbetsverktyg.
Beställning och prisuppgift

För beställning och prisuppgift skapar du som organisationsadministratör ett beställningsärende i Vklass. Klicka här för mer information om hur du gör en beställning. Observera att det endast är organisationsadministratörer som kan göra beställningsärenden.