Schemaprogram

Vklass har integration mot schemaprogrammen Skola24, Untis och TimeEdit. 

Tack vare schemaintegrationen öppnas en mängd fördelar för organisationen, inte minst på individnivå för den som hanterar scheman. Bland annat upphör manuell hantering av lektioner i Vklass, i stället görs all planering direkt i schemaprogrammet som sedan läses in i skolplattformen. Ytterligare en positiv effekt är att samtliga förändringar som görs i schemaprogrammet direkt visas i Vklass efter att en synkronisering genomförts. 

  • Integration mot Skola24, Untis och TimeEdit. 
  • Direktinläsning från schemaprogram till Vklass.
  • Tidseffektiv hantering av schema och minskad arbetsbelastning för schema-administratör. 
Beställning och prisuppgift

För beställning och prisuppgift skapar du som organisationsadministratör ett beställningsärende i Vklass. Klicka här för mer information om hur du gör en beställning. Observera att det endast är organisationsadministratörer som kan göra beställningsärenden.