1. Home
  2. Tjänstekatalog
  3. Digitala Samtycken

Digitala Samtycken

Vklass digitala samtycken är utvecklat för att erbjuda en rättssäker och smidig hantering av samtycken inom samtliga skolformer. Den digitala hanteringen ersätter manuell pappershantering, vilket gör det enklare för vårdnadshavare att ta del av samtycken och för skolan att ta del av aktuella rapporter. 

Genom att digitalisera inhämtning av samtycken minskar personalens arbetsbelastning. Andra positiva effekter är att verktyget sparar både tid, pengar och miljöpåverkan då digitala signaturer ersätter papper. 

  • Be vårdnadshavare om samtycke till skolaktiviteter.
  • Enkla och tydliga översikter.
  • Stöd för extra kontaktpersoner till barn.
  • Digital signering via Mobilt BankID och Freja eID.
  • Kräv samtycke av en eller båda vårdnadshavare.
  • Differentiera samtycken på skolform, ålder och skola.
Beställning och prisuppgift

För beställning och prisuppgift skapar du som organisationsadministratör ett beställningsärende i Vklass. Klicka här för mer information om hur du gör en beställning. Observera att det endast är organisationsadministratörer som kan göra beställningsärenden.