1. Home
  2. Kom igång med Vklass!
  3. Tydlighet i kommunikation

Tydlighet i kommunikation

Läxor, prov och inlämningsuppgifter

Kommunicera alltid läxor och prov med funktionen läxor och prov. Funktionen hittas i Schemat (håll musen över en lektion) eller via din kurs/ämnesgrupp > Resultat > Prov, läxförhör, laborationer m.m. Detta ger en tydlighet till eleverna och vårdnadshavarna och flera inbyggda funktioner i Vklass nyttjas då automatiskt, som t.ex.:

  • Skolan får en gemensam Provkalender där alla lärare tydligt ser vilka övriga prov klassen/gruppen har en given vecka.
  • Elever, lärare och föräldrar ser i sina respektive scheman alla de prov, läxor och inlämningar man har under veckan.
  • Elever får Händelser om att de har nya prov/läxor/inlämningar att göra.
  • Föräldrar ser på startsidan när de loggar in på Skolrapport.se sina barns Prov/läxor/inlämningar för den aktuella veckan.
  • I veckosammanställningen som kan gå iväg automatiskt per e-post till alla föräldrar visas gångna och kommande veckas prov/läxor/inlämningar tydligt.

Nyheter

Diskutera gemensamt på skolan vad ni anser vara nyheter. En regel kan vara att det är allmän viktig information och påminnelser som inte behöver annonseras i mer än 2 veckor som mest. Om nyheter får ligga kvar för länge är det stor risk att de till slut glöms bort eller missas.

En nyhet ska alltid ha ett slutdatum, så att den automatiskt döljs! Detta är viktigt av flera anledningar:

  • Den som lagt upp nyheten ska slippa administrationen med att ta bort nyheten när den är inaktuell.
  • Elever, lärare och föräldrar ska inte behöva scrolla igenom gamla inaktuella nyheter för att hitta viktig information.

Nyheter kan gälla hela skolan (Min skola), Klassen (Min klass), Kursen/ämnesgruppen (Mina kurser/ämnen), eller för deltagarna i ett Team. Läs mer

Nyheterna går också som pushnotis (pling i telefonen) till de som har Vklass-appen installerad.

Kalendrar/händelser

I Vklass finns kalendrar på skol-, klass- och kurs/ämnesnivå. Har ni studiebesök, samlingar i aulan, viktiga datum att minnas etc. Lägg in dessa i kalendrarna för rätt elevgrupper. Det gör att händelserna alltid kommer finnas i Vklass och kunna hittas av eleverna. Som komplement och extra påminnelse till detta kan man, om man vill vara övertydlig, även sätta upp en nyhet som t.ex. visas veckan innan den viktiga händelsen, med lite ytterligare information. Kom ihåg slutdatum på nyheten!

För vårdnadshavare

Utnyttja veckorapporterna!

I Vklass finns en funktion för automatiska veckorapporter. Dessa kan gå iväg per e-post till alla vårdnadshavare på skolan. De innehåller sammanställd info om vårdnadshavarens alla barn som har Vklass, med: närvaro/frånvaro för den gångna veckan, gjorda bedömningar under veckan, nyheter som publicerats i veckan, prov och läxor för den gångna samt kommande veckan. För att rapporterna ska bli så tydliga och givande som möjligt för vårdnadshavare, är det viktigt att diskutera igenom hur Vklass används på skolan, exempelvis genom att följa tipsen ovan. Aktivera dessa i Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration.

I appen finns mer

Vklass app utökas ständigt med nya funktioner för vårdnadshavare. De kan bland annat anmäla frånvaro, boka utvecklingssamtal, läsa nyheter, se schemat, prov och läxor och läsa tidigare veckorapporter.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles