1. Home
  2. Testa dig själv!
  3. Kommunikation i Vklass (quiz)

Kommunikation i Vklass (quiz)

Innehåll

Baserat på vad skolan eller lärare vill kommunicera har Vklass utvecklat olika kommunikationsvägar från kalendrar till dokumentmappar. Gör testet och se om du har koll på läget.

Kommunikation

Hur kommunicerar man bäst i Vklass?

Updated on 19 december, 2018

Was this article helpful?

Related Articles