1. Home
  2. Testa dig själv!
  3. Kommunikation i Vklass (quiz)

Kommunikation i Vklass (quiz)

Baserat på vad skolan eller lärare vill kommunicera har Vklass utvecklat olika kommunikationsvägar från kalendrar till dokumentmappar. Gör testet och se om du har koll på läget.

Kommunikation

Hur kommunicerar man bäst i Vklass?

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles