Bedömningsmatriser

Innehåll

I Vklass finns två typer av matriser, bedömningsmatriser och kriteriematriser.

Bedömningsmatriser är tabeller i vilka man kan lägga in förmågor samt olika nivåer eller kunskapsgrader av dessa. Sedan kan man på ett överskådligt sätt registrera på vilket sätt en elev visar på utveckling inom ett ämnes olika förmågor. Överallt där man lagt in bedömningsmatriser kan även eleverna göra självskattningar av sina förmågor.

Bedömningsmatriserna i Vklass kan kopplas

  • direkt till en kurs/ämnesgrupp
  • till enskilda inlämningsuppgifter/prov för överskådlig formativ bedömning
  • till pedagogiska planeringar för bedömning av ett visst moment eller arbetsområde i ämnet/kursen.

Det går att koppla en matris i taget till varje grupp, uppgift och planering.

Bedömning i en bedömningsmatris sker helt enkelt genom att man klickar i de olika rutorna. Bedömningen av eleven är kopplad till matrisen och den grupp/planering/uppgift som matrisen kopplats till.

Bedömningsmatriser kan du skapa helt själv eller kopiera från matrisbanken. De matriser du skapar kan du även välja att dela med dig av så att dina kollegor kan använda dem i sin undervisning.

Tänk på! Om man försöker Redigera eller Ta bort en Bedömningsmatris, där det finns bedömningar registrerade, möts man av följande meddelande;
– Resultat har registrerats för matrisen du vill redigera. Uppdaterar du matrisen så kommer registrerat resultat att raderas!

Vanliga frågor

Varför kommer inte bedömningarna med när jag skriver ut en matris?

I din webbläsares utskriftsfunktion brukar det finnas en ruta för att ”skriva ut bakgrundsfärger”. Säkerställ att denna är markerad.

På vilka sätt kan jag arbeta med bedömningsmatriser?

Matriser kan kopplas till ett prov/läxa/uppgift, till en pedagogisk planering eller till en ämnesgrupp/kurs. Se filmer om detta under Hjälp/support.

Hur tar jag bort gamla bedömningsmatriser?

Under Mina kurser/ämnen > välj ämnesgrupp > knappen Redigera kan du gå in och ta bort eller ändra i dina gamla matriser.

Kan jag koppla ihop uppgiftsmatrisen med kriteriematrisen?

Bedömningsmatriser lever sitt eget liv kopplat endast till uppgiften. Vill du ha uppgiftsmatriser som med automatik kopplas ihop med kriteriematrisen går detta också att göra. Läs mer om det här.

Updated on 12 oktober, 2022

Was this article helpful?

Related Articles