Team / Samarbetsyta

—Team har bytt namn till Samarbetsyta. Förändringen gäller framför allt för användare på förskolor och fritidshem—

Teams är små samarbetsgrupper som alla användare kan skapa, lärare som elever. Det kan vara t.ex. inför ett grupparbete, ett arbetslag som vill ha en kommunikationskanal eller ämneslärare som vill dela filer.

Skapa ett Team / Samarbetsyta

Välj vilken skola teamet ska vara tillgänglig för. Ett Team behöver inte vara anslutet till en skola utan kan innehålla medlemmar från olika skolor. Välj en kategori, skriv ett namn på teamet samt en beskrivning om teamet.

Därefter ställer du in säkerhetsinställningar för ditt team. Team kan vara öppna för alla i Vklass att söka på och ansöka om att gå med i, eller så är de stängda och kräver att man får en inbjudan till.

Du har nu skapat ditt team och kan börja administrera teamet genom att skriva in information, ladda upp filer, bjuda in medlemmar, kommunicera med medlemmar och koppla olika verktyg till teamet.

När nya medlemmar ansöker om att gå med listas dessa på startsidan för Teamet där du kan godkänna eller neka dem tillträde.

Tips! Börja med att göra ditt team sökbart, och kommunicera ut namnet på teamet till de blivande teammedlemmarna. På så sätt kan de ansöka om att gå med istället för att du bjuder in dem en och en.

Alla inlägg som görs, användare som ansöker om tillträde, filer som laddas upp, genererar Händelser i Vklass så att du kan hålla koll på vad som händer i Teamen.

Vanliga frågor

Kan jag se alla team på skolan?

En administratör kan se alla team på skolan och där hantera eller ta bort dem. Hittas under menyvalet ”Underhåll” i admindelen.

Kan jag byta namn på mitt Team?

Det är av säkerhetsskäl inte möjligt för elever utan endast lärare kan göra det. Inne på Teamet klicka på ändra beskrivning så kan man ändra namnet samt beskrivningen.

Kan jag skapa ett kalendarium bara för lärarna?

Ja, gör ett Team för lärarna på skolan och lägg till händelser i kalendern där.

Hur tar jag bort ett olämpligt Team?

Be en administratör på skolan logga in som eleven som skapat teamet och ta bort det. Eller gå via Skoladmin > Underhåll > Hantera Team kopplade till skolan.

Updated on 6 april, 2022

Was this article helpful?

Related Articles