1. Home
  2. Planering och genomförande
  3. Pedagogisk planering i skola

Pedagogisk planering i skola

Innehåll

Vklass bygger nytt gränssnitt med löpande övergång. Information om övergången till nytt gränssnitt finns på följande sida: https://support.vklass.se/knowledge-base/nytt-granssnitt-for-pedagoger-elever-och-vardnadshavare/

Pedagogiska planering för skola finns i det nya gränssnittet och kan användas men vår rekommendation är att jobba med pedagogiska planeringar i det gränssnitt som du jobbar mest med.

Filmen nedan visar hur man arbetar med pedagogisk planering i skola.

Till planeringar kan man koppla bedömningsmatriser och kunskapskrav. Bedömningsmatriserna är matriser som kan skapas helt fritt och endast är kopplade till planeringen. Genom att koppla kunskapskrav kan man göra delbedömningar av just denna planering mot kunskapskraven som sedan slår igenom i ämnets/kursens hela kriteriematris.

Vanliga frågor

Kan jag se en översikt över alla planeringar på skolan?

Ja, som admin/rektor är detta möjligt via Skoladmin > Underhåll > Lista just nu aktuella pedagogiska planeringar.

Kan vi ha egna mallar för pedagogisk planering?

Ja, dessa kan läggas in av en administratör via Skoladmin > Underhåll > Redigera mallar för pedagogisk planering

Kan jag lägga till en kommunövergripande mall för pedagogisk planering?

Ja, lägg in mallen på en skola i kommunen och kontakta därefter supporten så hjälper de dig. Observera att mallen då kommer gälla på samtliga skolor/enheter oavsett skolform. Vill du lägga till en mall på t.ex. endast förskolor så lägger du till samma mall på alla förskolorna var för sig.

Updated on 10 december, 2022

Was this article helpful?

Related Articles