1. Home
  2. Administratör
  3. Hantera användarkonton
  4. Lärare kopplad till sin tidigare arbetsplats (avsluta personal)

Lärare kopplad till sin tidigare arbetsplats (avsluta personal)

När en person slutar arbeta på skolan är det viktigt att den avslutas korrekt i skolans elevregister, annars kommer personens koppling till skolan finnas kvar i Vklass.

Om personen haft någon högre behörighet i Vklass (t.ex. SchoolEditor, SchoolStudentAdvisor eller SchoolPrincipal) måste dessa behörigheter tas bort manuellt i Vklass.

Om skolan inte har ett elevregister (Extens/Procapita) så tas behörigheter bort manuellt.

Har du kvar din koppling till din gamla arbetsplats?

Ibland händer det att personal byter arbetsplats från en Vklass-skola till en annan innan man hunnit avsluta personen korrekt.

Om du råkat ut för att du fortfarande ser information från din gamla skola, kontakta administrationen på den tidigare skolan så de kan avsluta dig korrekt i sina system.

Updated on 30 januari, 2018

Was this article helpful?

Related Articles