1. Home
  2. Administratör
  3. Hantera användarkonton
  4. Lärare kopplad till sin tidigare arbetsplats (avsluta personal)