1. Home
  2. Administratör
  3. Synkronisering
  4. Ändra personnummer på användare

Ändra personnummer på användare

På samma sätt som för undervisningsgrupper/kurser gäller att om Vklass hittar en användare med ett nytt personnummer kommer det att skapas ett nytt användarkonto. Det innebär att om man ändrar personnummer på en användare i elevregistret kommer Vklass att skapa ett nytt användarkonto med det nya personnumret.

Om du vill ändra personnummer på en användare men låta användaren behålla samma användarkonto ska du:

  1. Ändra personnummer på användaren i Vklass
  2. Ändra till samma personnummer i elevregistret
  3. Gör en manuell synkronisering eller vänta till nästa automatiska

Vad händer om man inte byter i Vklass först?

Om man inte följt rutinen ovan och bytt personnummer i Vklass först upptäcks detta oftast med något av symptomen:

  • Plötsligt har en användare två användarnamn. Ett av dem ser du i skoladmin och det andra använder personen för att logga in.
  • En administratör loggar in som personen och det ser inte likadant ut som när hen loggar in.
  • Personens namn ser annorlunda ut i skoladmin än vad det gör när personen loggar in.
  • Elevens resultat har försvunnit! Upptäcks antingen i kursen eller på elevens resultatsida.

Samtliga ovan punkter beror på att det skapats ett nytt konto, så att samma person har två konton men med olika personnummer.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles