1. Home
  2. Administratör
  3. Synkronisering
  4. Ändra personnummer på användare

Ändra personnummer på användare

På samma sätt som för undervisningsgrupper/kurser gäller att om Vklass hittar en användare med ett nytt personnummer kommer det att skapas ett nytt användarkonto. Det innebär att om man ändrar personnummer på en användare i elevregistret kommer Vklass att skapa ett nytt användarkonto med det nya personnumret.

Om du vill ändra personnummer på en användare men låta användaren behålla samma användarkonto ska du:

  1. Ändra personnummer på användaren i Vklass
  2. Ändra till samma personnummer i elevregistret
  3. Gör en manuell synkronisering eller vänta till nästa automatiska

Tillfälligt personnummer (ÅÅMMDD-TFxx)

När det gäller tillfälligt personnummer behöver man skapa ett ärende där Vklass personal hjälper till med justering av personnumret.
Det är beroende av att Vklass har en egen identifiering av dessa tillfälliga personnummer som gör att skoladministratören inte kan justera det själv.

Vad händer om man inte byter i Vklass först?

Om man inte följt rutinen ovan och bytt personnummer i Vklass först upptäcks detta oftast med något av symptomen:

  • Plötsligt har en användare två användarnamn. Ett av dem ser du i skoladmin och det andra använder personen för att logga in.
  • En administratör loggar in som personen och det ser inte likadant ut som när hen loggar in.
  • Personens namn ser annorlunda ut i skoladmin än vad det gör när personen loggar in.
  • Elevens resultat har försvunnit! Upptäcks antingen i kursen eller på elevens resultatsida.

Samtliga ovan punkter beror på att det skapats ett nytt konto, så att samma person har två konton men med olika personnummer.

Updated on 29 november, 2022

Was this article helpful?

Related Articles