1. Home
 2. Administratör
 3. Inför läsårsslut, kom-ihåg-lista

Inför läsårsslut, kom-ihåg-lista

Här beskrivs  några av de punkter som är bra att tänka på inför sommaren och läsårets slut. Inför läsårsstart finns också en kom-ihåg.

Skola

 • Se över om ni har personal i högre roller, tex administratörer, som slutat. Dessa måste då avslutas manuellt i Vklass
 • Glöm inte att avsluta aktiva åtgärdsprogram för elever som slutar på skolan.
 • För elever som byter skola bör skolan innan eleven skrivs ut plocka ut närvarostatistik och bedömningar som ska lämnas över till den nya skolan.
 • Ta ut den SCB-statistik som behövs. Detta gäller framförallt nationella prov och betyg. Detta kan inte göras efter klassuppflyttningar har gjorts utan måste göras nu.
 • Använder skolan Vklass betygshantering rekommenderar vi att man läser igenom artiklarna kring detta inför betygsregistrering och administration.
 • Synkroniseringen kommer under sommaren att ge felmeddelande att inga grupper eller ev. annan data inte kan hittas i ert elevregister. Detta är helt normalt och synkroniseringen kommer gå igång igen inför terminsstarten.

Förskola/fritids

 • Skapa eventuella sommaravdelningar ifall detta behövs
 • Ladda ner dokumentation, eller uppmana vårdnadshavare till det, för de barn som slutar förskolan och börjar grundskola. Ifall ni vill ha denna sparad. Vårdnadshavare vars barn fortsätter i grundskolan kommer även fortsatt se dokumentationen digitalt ifall grundskolan har Vklass.
 • Se över om ni har personal i högre roller, tex administratörer, som slutat. Dessa måste då avslutas manuellt i Vklass.

Här beskrivs  några av de punkter som är bra att tänka på inför sommaren och läsårets slut. Inför läsårsstart finns också en kom-ihåg.

Updated on 15 juni, 2022

Was this article helpful?

Related Articles