1. Home
  2. Administratör
  3. Hantera användarkonton
  4. Hantera lösenord & användarnamn som administratör

Hantera lösenord & användarnamn som administratör

Först måste du säkerställa hur just din skolas användare loggar in. Många kommuner har egna inloggningslösningar där man loggar in i Vklass via t.ex. kommunens hemsida, ”Skolfederation” eller så blir man automatiskt inloggad i Vklass när man är inloggad i sin dator på jobbet. Om detta är fallet för er så måste alla frågor om inloggning ställas till er IT-avdelning.

Är du lärare, elev eller vårdnadshavare kan du läsa mer om inloggning i Vklass här.

Vill du som administratör veta hur du delar ut nya inloggningsuppgifter till vklass.se, kan du läsa mer om det här.

Nytt lösenord till en användare

Du kan som administratör generera ett nytt lösenord till en användare. Du gör detta genom att söka upp personen under Skoladmin > Användare. Öppna personens profil och klicka på länken ”Generera nytt lösenord”.

Du kan välja att skicka lösenordet direkt till användarens mailadress eller skicka det till en annan mailadress, förslagsvis din egen om du t.ex. vill skriva ut lösenordet åt personen.

Nytt användarnamn till en användare

Du kan som administratör generera ett nytt lösenord till en användare. Du gör detta genom att söka upp personen under Skoladmin > Användare. Öppna personens profil och klicka på länken ”Byt användarnamn”.

Nollställa lösenorden för många användare

Under Skoladmin > Underhåll, finns funktioner för att nollställa lösenorden för elever/personal resp. vårdnadshavare.

Som standard gör funktionen en nollställning av lösenordet för alla användarna på skolan. Men via rutan Klasser kan du välja att endast nollställa för en eller några klasser på skolan.

Datumvalet anger från när i tiden användarkontona som nollställs skapades. Så oftast är rekommendationen att välja ett datum långt tillbaka i tiden, gärna några år bakåt.

Du kan även kryssa ur rutan ”Endast användare som aldrig loggat in”, men rekommendationen är att alltid ha denna ikryssad. Om en användare loggat in så har ju hen tillgång till sitt lösenord och då bör det inte nollställas.

Inställningar för inloggning

Det är möjligt att begränsa användares möjlighet att byta sitt användarnamn och/eller lösenord. Detta görs under Skolkonfiguration, i Skoladmin > Skolan. Om ni använder användarnamn/lösenord för inloggning på vklass.se så är rekommendationen att tillta användarna att byta åtminstone sitt lösenord.

Undantagen från inloggningsrestriktion

På organisations-/kommunnivå kan man ställa in att inloggning på vklass.se med användarnamn & lösenord inte är tillåtet. Om man gjort detta är det möjligt att undanta vissa användare från denna restriktion. Detta görs på den enskilda användaren via Skoladmin > Användare. Sök upp personens profil och kryssa i rutan ”Undantagen från inloggningsrestriktion”.

Observera att detta ofta är en nedgradering i säkerhetsnivå och bör användas med försiktighet.

Updated on 19 december, 2018

Was this article helpful?

Related Articles