1. Home
  2. Administratör
  3. Synkronisering
  4. Felsökningsverktyg (för schema/grupper)

Felsökningsverktyg (för schema/grupper)

Om fel uppstår i synkroniseringen mellan Vklass – Schemaprogrammet – Extens/Procapita, finns felsökningsstöd i Vklass som hjälper en administratör att hitta felet.

Denna funktion hittas under Skoladmin > Synkronisering > fliken Felsökningsstöd.

Söka undervisningsgrupp eller lärarsignatur

Det snabbaste sättet att upptäcka ett fel är att söka efter den undervisningsgrupp eller den lärarsignatur där problemet uppstått. I någon av rutorna undervisninsgrupp eller lärarsignatur skriver du in det exakta gruppnamnet eller den exakta lärarsignaturen och klickar på Sök. Detta kommer ge en sida med utförlig information om gruppen/läraren samt röda varningsmeddelanden ifall Vklass upptäcker något som verkar konstigt.

Det vanligaste som är värt att kontrollera extra noga på dessa sidor, förutom ev. varningsmeddelanden, är:

  • Start- och slutdatum på gruppen
  • Att läraren faktiskt undervisar i den grupp som saknas på schemat
  • Om NovaSchem/Skola24: Att veckonumren som anges på varje lektionsposition i listan stämmer, så att lektionen visas rätt veckor
  • Att en lektion i listan inte är rödmarkerad trots att den ska visas.
  • Att schemaprogrammet eller Extens/procapita är synkroniserat nyligen.

Beskrivning av listorna

Denna sida innehåller några av de absolut vanligaste felen som brukar orsaka förvirring och problem i både schemaläggning och med kopplingar till klasser/kurser/grupper. Utgå alltid från denna sida först för att kontrollera om din lärare/undervisningsgrupp/lektion som du har problem med listas här.

Bara för att en grupp eller en lärare finns med i en lista här behöver det inte betyda att något är fel. Det är dock en varning eller indikation på att något kan vara fel och en hjälp för vidare felsökning.

Lärarsignaturer som saknas eller inte är unika

All personal måste ha en signatur. Lärarsignaturer måste vara unika. Om en person arbetar på flera skolor måste personen ha samma signatur på alla skolor. Listan visar personal som saknar signatur samt personal som har likadan signatur som någon annan på skolan. Observera att om en person arbetar på flera skolor så kan signaturen se ut att vara rätt på din skola, men ändå vara fel på någon av de andra skolorna.

Grupper med lektioner där läraren på lektionen saknas i gruppen

I schemaläggningen sätter man lärarsignatur på lektionerna för att ange vilken lärare lektionen ska synas för. Samma lärare måste även vara kopplad till undervisningsgruppen för att lektionen ska synas i schemat. Listan visar alla grupper där det finns lektioner som har en lärarsignatur, men där läraren med den signaturen inte är kopplad till gruppen.

Grupper utan unikt gruppnamn

Namnet på undervisningsgruppen måste alltid vara unikt för att synkronisering ska fungera korrekt. I listan visas alla undervisningsgruppsnamn som förekommer flera gånger.

Undervisningsgrupper utan elever och/eller lärare

Undervisningsgrupper kan i vissa fall synkroniseras in trots att de inte innehåller några elever och/eller lärare. Dessa grupper kommer då inte synas i schemat för varken lärare eller elever och inte heller under Mina kurser/ämnen.

Undervisningsgrupper med felaktiga slutdatum

När elever kopplas till gruppen i Extens/Procapita blir det ibland fel med start- och slutdatum på aktiviteten. Detta kan orsaka problem i Vklass. Vklass tar heller aldrig bort grupper. Så om en grupp tas bort i Extens/Procapita kommer den att avslutas i Vklass. Detta kan också orsaka märkliga slutdatum. Grupperna i listan kommer inte synas i schemat eller under Mina kurser/ämnen.

Ofta uppstår just detta vid läsårsstart. Och oftast är det inget egentligt fel på dessa grupper. Man kan kryssa i rutan ”Visa inte grupper som saknar undervisningsgruppsnamn eller som avslutats under sommaren” för att filtrera bort grupper ur listan som troligen inte är relevanta för felsökningen.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles