1. Home
  2. Administratör
  3. Inför läsårsstart, kom-ihåg lista

Inför läsårsstart, kom-ihåg lista

Här beskrivs  några av de punkter som är bra att tänka på efter sommaren och läsårets början.

Synkronisering

Om skolan/kommunen har ett elevadministrativt system (Extens/Procapita/ISTAdm/TEd/etc) och ett schemaläggningsprogram.

Under sommaren har inte synkroniseringen gått (vilket är helt normalt). Detta beror på att det under sommaren inte finns några pågående grupper/kurser eller att det inte finns något aktivt läsår/period. Därför behöver ofta en ”synk utan spärrar” göras. Gå in under Skoladmin > Synkronisering. Klicka på Starta synkronisering. Om du får ett felmeddelande, läs detta noggrant och säkerställ följande:

  • Om det står någon informationspunkt av typen ”Vklass kan inte hämta XXXXX från ert grundsystem {0} som föder Vklass” så betyder det att Vklass inte hittar viss typ av information i ert elevregister. Då får man inte göra en ”synk utan spärrar”. Den troligaste orsaken till detta är att man försökt synkronisera för tidigt innan terminsstart. Varje kommun har ett eget inställt antal dagar innan terminsstart som data hämtas in, ofta är detta ca 10 dagar. Så invänta då till ca 1 vecka innan terminsstart och försök igen.
  • Om det endast står informationspunkter av typen ”Inga XXXX finns i Vklass” så är det ok att göra en ”synk utan spärrar”.
  • Är du osäker, kontakta supporten.

NovaSchem

Ladda upp läsårets/terminens nya schemafil. Observera att efter du laddat upp filen så får du troligen ett felmeddelande. Detta betyder att en ”omsynkning utan spärrar” behöver göras. Detta behöver bara göras en gång och vid just läsårsstart. Kryssa för rutan ”Omsynkning utan spärrar” och klicka därefter på ”Synka med befintlig fil”.

Felsökning

Efter både elevregister och schema synkroniserats korrekt så brukar man kontrollera att allt ser rätt ut för personal och elever i schemat och bland grupperna. Ibland händer det att lektioner saknas, grupper innehåller fel elever m.m.

Utbildning av medarbetare

Erbjud grundutbildning för nyanställd personal på skolan. Vid behov, satsa även på en uppfräschning av personalens Vklasskunskaper med en utbildning eller workshop. Vi föreslår att men går igenom onlinekurserna här i Kunskapsbanken. Eller kontakta kundansvarig på Vklass för bokning av ett anpassat utbildningstillfälle.

Har skolan/kommunen en ”minsta gemensamma nämnare”? Det kan vara värt att titta på denna gemensamt i kollegiet för att minnas hur ni bestämt att Vklass ska användas.

Övrigt

  • Dela ut inloggningsuppgifter till alla nya användare (om skolan har en egen inloggningslösning, t.ex. BankID eller inlogg på kommunens hemsida behöver detta inte göras).
Updated on 3 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles