1. Home
 2. Administratör
 3. Synkronisering
 4. Snabbguide – Felsöka synkronisering där lektioner saknas eller är felaktiga (schema, studentadministrationssystem)

Snabbguide – Felsöka synkronisering där lektioner saknas eller är felaktiga (schema, studentadministrationssystem)

Genomför alltid dessa steg först för att säkerställa att inget av de vanligaste felen föreligger. Om du fortfarande har problem finns ytterligare tips på hur du går vidare i artikeln Felsökningsverktyg.

 1. Har du prövat att synkronisera manuellt en extra gång? Gå till Skoladmin > Synkronisering. Kryssa i ”Inkludera schemasynkronisering” och tryck på Starta.
 2. Har du samma lärarsignatur på läraren i studentadministrationssystemet som i schemaläggningsprogrammet?
 3. Om läraren är kopplad till flera skolor, har den samma signatur på samtliga skolor i studentadministrationssystemet?
 4. Har du schemalagt på exakt samma undervisningsgruppsnamn i schemaläggningsprogrammet som i studentadministrationssystemet?
 5. Finns undervisningsgruppen i Vklass?
 6. Är det rätt start- och slutdatum på kursen/undervisninsgruppen i Vklass? Om inte beror det troligen på att Vklass inte kan hitta gruppen i studentadministrationssystemet.
 7. Är läraren/eleven kopplad till gruppen i Vklass?
 8. I schemaläggningsprogrammet, har du schemalagt rätt veckor? Ofta kan man ha lagt t.ex. sportlovet på fel vecka.
Updated on 28 april, 2022

Was this article helpful?

Related Articles