1. Home
 2. Administratör
 3. Synkronisering
 4. Snabbguide – Felsöka synkronisering där lektioner saknas eller är felaktiga (schema, extens/procapita)

Snabbguide – Felsöka synkronisering där lektioner saknas eller är felaktiga (schema, extens/procapita)

Genomför alltid dessa steg först för att säkerställa att inget av de vanligaste felen föreligger. Om du fortfarande har problem finns ytterligare tips på hur du går vidare i artikeln Felsökningsverktyg.

 1. Har du prövat att synkronisera manuellt en extra gång? Gå till Skoladmin > Synkronisering. Kryssa i ”Inkludera schemasynkronisering” och tryck på Starta.
 2. Har du samma lärarsignatur på läraren i Extens/Procapita som i schemaläggningsprogrammet?
 3. Om läraren är kopplad till flera skolor, har den samma signatur på samtliga skolor i Extens/Procapita?
 4. Har du schemalagt på exakt samma undervisningsgruppsnamn i schemaläggningsprogrammet som i Extens/Procapita?
 5. Finns undervisningsgruppen i Vklass?
 6. Är det rätt start- och slutdatum på kursen/undervisninsgruppen i Vklass? Om inte beror det troligen på att Vklass inte kan hitta gruppen i Extens/Procapita.
 7. Är läraren/eleven kopplad till gruppen i Vklass?
 8. I Novaschem/Schema24, har du schemalagt rätt veckor? Ofta kan man ha lagt t.ex. sportlovet på fel vecka.
Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles