1. Home
  2. Administratör
  3. Synkronisering
  4. Ändra namn på undervisningsgrupp i Extens/Procapita

Ändra namn på undervisningsgrupp i Extens/Procapita

På samma sätt som för en användares personnummer gäller att om Vklass hittar en grupp med en ny gruppbeteckning kommer denna att skapas som en ny grupp. Det innebär att om man ändrar gruppbeteckning på en grupp i elevregistret kommer Vklass att arkivera gruppen som ”försvunnit” ur elevregistret och skapa en ny med det nya namnet.

Vklass tar aldrig bort grupper automatiskt. Den grupp som ”försvunnit” avslutas och hamnar under Mina ämnen/kurser > Gamla grupper/kurser

Om du vill ändra namnet på en undervisningsgrupper skall du:

  1. Ändra gruppnamn i Vklass
  2. Ändra till samma namn i elevregistret
  3. Gör en manuell synkronisering eller vänta till nästa automatiska
Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles