1. Home
 2. Administratör
 3. Synkronisering
 4. Synkronisering Procapita och Edlevo (TED)

Synkronisering Procapita och Edlevo (TED)

Skolor använder oftast Extens/IST administration eller Procapita/Edlevo som elevregister. Läs mer om vad som hämtas från dessa register här. Denna sida går igenom vad du specifikt behöver tänka på i Procapita eller Tieto Education vid synk till Vklass.

Undervisningsgrupper / kurser

Grupper hämtas baserat på läraraktiviteter i Procapita. På läraren kan man skapa en aktivitet kopplad till en klass eller undervisningsgrupp samt ett ämne. Dessa ligger sedan till grund för de grupper som skapas under Mina kurser/ämnen i Vklass.

Dessa grupper blir avgörande för hur man sedan kan schemalägga i NovaSchem/Schema24. Man schemalägger sedan på motsvarande klass eller undervisningsgrupp samt ämne och lärarsignatur som är skapade som aktiviteter i Procapita. T.ex. kan man schemalägga på:

 • 6A i MA (matematik) och lärare SLN, om det på Sten Larsson (SLN) finns en aktivitet för klass 6A i Matematik.
 • GrpRödÅk6 (undervisningsgrupp för elever ur flera klasser i åk 6) i MA (matematik) och lärare SLN, om det på Sten Larsson (SLN) finns en aktivitet för undervisningsgrupp GrpRödÅk6 i Matematik.

Personal i fritidshem

Använder skolan Vklass för fritids så kan fritidshemspersonalen behöva markeras som just fritidshemspersonal på något sätt. Detta eftersom fritidshemmet och grundskolan är samma enhet i Procapita och Vklass synkroniseringsmotor måste ha ett sätt att koppla rätt personal till fritidshemmet. Ofta görs detta genom att fritidshemspersonalen kopplas till sina respektive avdelningar i Procapita. Alternativt kan det göras genom att man har bestämd lärarkategori/tjänst på all fritidshemspersonal. Stäm av detta med Vklass-ansvarig i kommunen om du är osäker.

När synkas data in till Vklass? Endast kunder med Edlevo (Tidigare TED, Tieto Education)

Om din kommun använder Edlevo läses information in från Edlevos API:er till Vklass. När informationen (ex klasser och grupper) syns i Vklass avgörs av den standardiserade integrationen. Följande regler gäller:

 • Inläsning av klass: 50 dagar innan, 8 dagar efter.
 • Lärarkoppling klass: 50 dagar innan, 8 dagar efter.
 • Elevkoppling klass: 50 dagar innan, 8 dagar efter.
 • Barnkoppling klass/avdelning: 7 dagar innan, 1 dag efter.
 • Inläsning ämnesgrupp/kurs: 50 dagar innan, 8 dagar efter.
 • Lärarkoppling och elevkoppling till ämnesgrupp/kurs: 50 dagar innan, 8 dagar efter.
 • Lärarkoppling skola: Från och med anställningsdatum, till och med avslutningsdatum för anställningen.
 • Elevkoppling skola: 50 dagar innan, 8 dagar efter.
 • Barnkoppling skola: 7 dagar innan, 1 dag efter.

Namnstandard i Edlevo och Vklass

Vklass har stöd att visa förnamn och efternamn, dessa uppgifter hämtas från Procapita och Edlevo och presenteras för användare på en förskola eller skola. Om användaren har dubbla efternamn syns uppgifterna i Vklass.

Mellannamn som finns i Procapita och Edlevo hämtas inte in och kommer därmed inte synas i Vklass. Om mellannamn förvärvas som efternamn kan dessa uppgifter synas i Vklass. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Updated on 10 augusti, 2022

Was this article helpful?

Related Articles