1. Home
 2. Administratör
 3. Synkronisering
 4. Synkronisering Procapita och Tieto Education

Synkronisering Procapita och Tieto Education

Skolor använder oftast Extens/IST administration eller Procapita/TED som elevregister. Läs mer om vad som hämtas från dessa register här. Denna sida går igenom vad du specifikt behöver tänka på i Procapita eller Tieto Education vid synk till Vklass.

Undervisningsgrupper / kurser

Grupper hämtas baserat på läraraktiviteter i Procapita. På läraren kan man skapa en aktivitet kopplad till en klass eller undervisningsgrupp samt ett ämne. Dessa ligger sedan till grund för de grupper som skapas under Mina kurser/ämnen i Vklass.

Dessa grupper blir avgörande för hur man sedan kan schemalägga i NovaSchem/Schema24. Man schemalägger sedan på motsvarande klass eller undervisningsgrupp samt ämne och lärarsignatur som är skapade som aktiviteter i Procapita. T.ex. kan man schemalägga på:

 • 6A i MA (matematik) och lärare SLN, om det på Sten Larsson (SLN) finns en aktivitet för klass 6A i Matematik.
 • GrpRödÅk6 (undervisningsgrupp för elever ur flera klasser i åk 6) i MA (matematik) och lärare SLN, om det på Sten Larsson (SLN) finns en aktivitet för undervisningsgrupp GrpRödÅk6 i Matematik.

Personal i fritidshem

Använder skolan Vklass för fritids så kan fritidshemspersonalen behöva markeras som just fritidshemspersonal på något sätt. Detta eftersom fritidshemmet och grundskolan är samma enhet i Procapita och Vklass synkroniseringsmotor måste ha ett sätt att koppla rätt personal till fritidshemmet. Ofta görs detta genom att fritidshemspersonalen kopplas till sina respektive avdelningar i Procapita. Alternativt kan det göras genom att man har bestämd lärarkategori/tjänst på all fritidshemspersonal. Stäm av detta med Vklass-ansvarig i kommunen om du är osäker.

När synkas data in till Vklass? Endast kunder med TED, Tieto Education

Om din kommun använder TED läses information in från Tietos API:er till Vklass. När informationen (ex klasser och grupper) syns i Vklass avgörs av den standardiserade integrationen. Följande regler gäller:

 • Inläsning av klass: 50 dagar innan, 8 dagar efter.
 • Lärarkoppling klass: 50 dagar innan, 8 dagar efter.
 • Elevkoppling klass: 50 dagar innan, 8 dagar efter.
 • Barnkoppling klass/avdelning: 7 dagar innan, 1 dag efter.
 • Inläsning ämnesgrupp/kurs: 50 dagar innan, 8 dagar efter.
 • Lärarkoppling och elevkoppling till ämnesgrupp/kurs: 50 dagar innan, 8 dagar efter.
 • Lärarkoppling skola: Från och med anställningsdatum, till och med avslutningsdatum för anställningen.
 • Elevkoppling skola: 50 dagar innan, 8 dagar efter.
 • Barnkoppling skola: 7 dagar innan, 1 dag efter.

Updated on 1 juli, 2021

Was this article helpful?

Related Articles