1. Home
  2. Förskola / fritidshem
  3. Nyheter i förskola/fritids

Nyheter i förskola/fritids

Nyhetsfunktionen är den mest använda funktionerna för att nå ut med viktig information till vårdnadshavare, men även för informationsspridning internt på skolor (till barn/personal). Nyhetsinläggen hamnar direkt på startsidan för vårdnadshavare och går även ut som push-notis i appen (pling i telefonen).

Skapa nyheter

Via valet Nyheter i västermenyn kan du både läsa, redigera och skapa nyheter i Vklass.

Nyheten består av en rubrik en kortare ingresstext (dvs det som syns direkt på startsidan) samt en längre brödtext (den syns först när man klickar på nyheten). Till detta kan även en nyhetsbild läggas till, dvs en bild som visas i samband med nyheten.

Varje nyhet har ett start- och ett slutdatum. Dessa anger under vilken period som nyheten syns. Viktigt här att välja relevanta start- och slutdatum så att nyheter försvinner med automatik när de blir inaktuella.

I fältet ”Visas för” kan du sedan välja för vilken eller vilka grupper som en nyhet ska visas. Vanligtvis ser du här alla avdelningar på ditt fritidshem/förskola, men om du har högre behörigheter kan du här även se flera skolor, grupper eller avdelningar/klasser.

Du kan även bifoga en eller flera filer till din nyhet. Filerna kan vara i valfritt filformat.

Som slutliga inställningar kan du välja om det ska vara möjligt att kommentera på nyheten eller inte (vårdnadshavare kan aldrig kommentera på nyheter, oavsett inställning. Detta gäller endast barn/elever/personal). Du kan även välja om det ska vara möjligt att komma åt nyheten utan att logga in i Vklass (om man har tillgång till länken).

Du väljer därefter om nyheten ska visas för vårdnadshavare eller inte. Samt om den visas för barn/elever eller inte (gäller endast fritids, där barnen kan logga in).

Redigera nyheter

När man tittar på nyhetsflödet finns det en meny kopplat till varje inlägg högst upp i högra hörnet. Den hittas bakom de tre små prickarna. Klicka på den för att få fram menyvalen Redigera och Ta bort.

Instruktionsfilm

Push meddelanden för nyheter till de användare som har appen

Alla användare som har appen installerad får ett pushmeddelande när en nyhet är publicerad. Pushnotiserna är dock pausade mellan kl 23 och 07.00. Dvs lägger du upp en nyhet 23.30 kommer pushnotisen först gå ut kl 07.00.

Updated on 21 juni, 2022

Was this article helpful?

Related Articles