Rapporter

Ta en stund för att botanisera bland de rapporter som finns i Vklass. Du kan se rapporter baserat på moduler och funktioner som är aktiverade på enheten. Till exempel kan gymnasier få fram rapporter på Hittills uppnådda mål via Resultat om de använder den funktionen.

Förskolor och fritidshem kan se rapporter på närvaro via Närvarorapporter > Förskolan.

En organisationadministratör ser även fliken Organisationsrapporter, tex rapport med jämförande närvarostatistik inom kommunen/organisationen.

CSN-rapporter för gymnasiet går att få fram under Närvarorapporter.

De rapporter som finns här är standardrapporter i Vklass. De finns som kommun/organisation även möjlighet att hämta ut rådata ur Vklass för att skapa specialanpassade rapporter enligt valda variabler. I många fall vill man kunna kombinera data från Vklass med data som man har i egna system. Det kan vara ClickView, Excel eller liknande. Vi kan ta fram skräddarsydd data för er och med anpassad säkerhet för att passa det system som ni skall importera till. Kontakta kundansvarig för mer information om detta.

Förkortningar

I flera av rapporterna används förkortningar i rubrikerna. Förklaring:

 • Undv. tid – Undervisningstid, total tid för samtliga lektioner
 • Lekt. – Antal lektioner
 • N min – Antal minuter närvaro
 • GF min – Antal minuter giltig frånvaro
 • F min – Antal minuter ogiltig frånvaro
 • N % – Närvaro i procent
 • GF % – Giltig frånvaro i procent
 • F % – Ogiltig frånvaro i procent
 • Ej reg tid – Antal procent av lektionerna under perioden som inte närvaroförts av lärare på skolan
 • N h – Antal timmar närvaro
 • GF h – Antal timmar giltig frånvaro
 • F h – Antal timmar ogiltig frånvaro

Utskrift och export

Rapporterna kan se ut på många olika sätt och antingen skrivas ut eller exporteras till en mängd olika filformat:

 • PDF
 • CSV (kommaseparerad fil)
 • Microsoft Excel 97-2003
 • RTF (stilformaterat dokument)
 • Bildfil (TIFF)
 • Webbsida (Webbarkiv MHTML)

När uppdateras rapporter?

När man skriver in ”hittills uppnådda mål”, omdömen etc. ska detta kunna läsas i en skriven rapport direkt. Dock kan uppdateringen till rapporten dröja om många omdömen skrivs in samtidigt på flera håll. Vänta någon timme och kolla sen igen.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles