1. Home
  2. Administratör
  3. Hantera supportärenden och supportanvändare

Hantera supportärenden och supportanvändare

Alla användare (personal & elever) kan lägga in supportärenden. Ärendet kommer först att hamna hos den eller de personer som är supportpersoner på skolan. Om man inte kan lösa ärendet internt på skolan, kan den som är supportperson klicka på en knapp i ärendet för att låta Vklass supportavdelning hantera det. Vklass supportavdelning ser alltså inte ärendet förrän skolans supportperson skickat det vidare till Vklass.

En användare lägger in ett nytt supoprtärende via Hjälp/support > Nytt ärende. Säkerställ att du har med gott om information i ärendet så får du hjälp snabbare. Se längre ner för några tips!

Supportpersoner på skolan

Lägg till och ändra supportpersoner på din skola/förskola/fritidshem via Skoladmin > Skolan > Övrigt > Supportanvändare på skolan.

Varje skola har normalt rätt att ha 2-5 supportpersoner. Detta regleras av ert avtal.

Supportpersonerna är de enda som kan ringa till Vklass telefonsupport. Telefonnumret hittas i Vklass under Hjälp/support och visas bara där om du är supportperson på din skola. De är också de enda som kan skicka vidare inkomna ärenden till Vklass supportavdelning. Man skickar enkelt vidare ett ärende genom att trycka på knappen ”Låt Vklass ta hand om ärendet”.

Processindikatorn visar tydligt om ärendet ligger hos skolan eller om Vklass support också ser det (sista steget, Tilldelat Vklass).

Tips innan du lägger upp ett ärende!

Säkerställ att du skrivit så mycket information som möjligt om ditt problem. Exempel på information som ofta är av stor vikt för felsökning är:

  • Vilken användare det gäller (namn, klass, skola)
  • Klassen eller kursen/gruppen det berör. Viktigt att ange exakt gruppnamn.
  • När problemet uppstod
  • Hur du gick tillväga för att orsaka problemet. Beskriv i detalj hur du klickade.

Bifoga gärna en skärmdump eller liten skärminspelning för att förtydliga hur det ser ut på din skärm när problemet uppstår. Detta gör du i filuppladdaren direkt efter du skickat in ärendet.

Gäller det synkronisering, gå igenom checklistan för felsökning av synkroniseringsproblem.

När problemet är löst, avsluta gärna ärendet genom att klicka på knappen Slutfört. Detta för att skolan och Vklass support lättare ska kunna sortera bland supportärenden och fokusera på aktuella problem.

Vanliga frågor

Jag är administratör men kan ändå inte skicka ärenden direkt till Vklass support?

Det beror på att du inte är supportperson på din skola. Läs under rubriken Supportpersoner på skolan ovan.

Jag är ansvarig för min kommun/organisation och vill se alla supportärenden i organisationen?

Då behöver du vara supportperson på alla skolor i organisationen. Lägg till dig som supportperson enligt instruktion ovan.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles