1. Home
 2. Planering och genomförande
 3. Anpassa en kurs / ämnesgrupp

Anpassa en kurs / ämnesgrupp

Varje kurs/ämnesgrupp i Vklass ser normalt sett likadan ut. Men det går att anpassa vad som skall finnas i gruppen med några enkla inställningar. 

Knappen Redigera

Här under hittar du inställningar för:

 • Kurskod / ämneskod. Vad som står i detta fält avgör vilken kursplan/ämnesplan som  gruppen är kopplad till. Lärare och elever hittar kursplanen under fliken Utbildningsmaterial eller när t.ex. en pedagogisk planering skapas. Detta avgör också vilken kriteriematris som kommer visas i gruppen under fliken Resultat. Se mer om detta längre ner på sidan, gällande särskolans kurskoder.
 • Koppling till bedömningsmatris.

För moderna språk och modersmål skall Skolverkets nationella språkkoder användas.

Observera att kurskod/ämneskod eventuellt inte kan ändras om skolan hämtar grupper från ett elevregister. Då måste detta ändras i skolans elevregister.

Knappen Inställningar

Här hittas inställningar för:

 • Koppling till Google Classroom, om skolan har detta aktiverat.
 • Möjlighet att dölja / visa:
  • Diskussionsfältet
  • Delade filer (länken under fliken Utbildningsmaterial)
 • Samt möjlighet att stänga av funktionen att elever kan lämna in dokument direkt i kursen / gruppen, utan att koppla det till en inlämningsuppgift.

Skolgemensamma inställningar

På skolnivå kan funktioner stängas av eller aktiveras som påverkar vad man hittar under flikarna i en grupp. Funktioner som kan stängas av och aktiveras via Skolkonfiguration är:

Grupper i grundsärskola

För att en grupp ska visa grundsärskolans kriteriematris och kursplan krävs att den markeras som en särskolegrupp. Detta då Skolverkets kurskoder i grundsärskolan är desamma som i grundskolan (t.ex. MA för matematik).

Det enklaste sättet att göra detta är att via Skoladmin > Ämnen söka fram gruppen. I redigeringsläget väljer man att gruppen hör till grundsärskolan (se bild) och sparar.

Om man inte är admin, kan man även göra detta genom att ändra kurskoden för gruppen. Klicka då på knappen Redigera i gruppen och lägg till ”_GSS” i slutet på kurskoden. T.ex. ”MA_GSS” för matematik, eller ”BL_GSS” för bild. Observera att det rekommenderade sättet dock är att ändra via Skoladmin enligt ovan.

För grundsärskolans ämnesområden (motorik, kommunikation, verklighetsuppfatting osv) behöver inget göras då deras ämneskoder redan är unika. Detsamma gäller för gymnnasiesärskolans kurser.

Vanliga frågor

Kan jag skapa egna halvklass eller helklassgrupper?

Lärare kan själva skapa elevgrupper under Mina ämnen/kurser > Skapa grupp/Lägg till ny kurs. Alternativt i funktionen Team.

Jag är ny i Vklass och kan inte se mina kurser!

Det beror oftast på att kurserna inte ännu är inlagda i ert verksamhetssystem, såsom Extens eller Procapita. Det kan även bero på att kurserna är inlagda med fel datum, be er administratör på skolan dubbelkolla era kurser. Kurser läggs automatiskt in i Vklass 10 dagar innan kursstart, så är det tidigare än så, kan även det vara en anledning till att dina kurser inte syns.

Jag är kopplad till fel kurs eller fel klass!

Du måste be en administratör på skolan gå in och ändra uppgifterna i ert verksamhetssystem på skolan, t.ex. Extens eller Procapita.

Elever saknas i min klass/kurs/avdelning!

Du måste be en administratör på skolan gå in och uppdatera i ert verksamhetssystem på skolan, t.ex. Extens eller Procapita.

Updated on 11 april, 2023

Was this article helpful?

Related Articles