Extra anpassningar

Extra anpassningar kan hanteras i Vklass genom den särskilt anpassade funktionen för detta.

Är du administratör kan funktionen aktiveras eller stängas av under Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration, via kryssrutan Använd extra anpassningar.  Det är också möjligt att dölja hela funktionen bakom BankID så att det krävs att personal loggar in med BankID för att komma åt de extra anpassningarna. Inställningen för detta hittas på samma ställe.

I inläggen kan standardfraser infogas, som filmen visar. Dessa definieras av en administratör på skolan.

Filmen nedan beskriver funktionen, hur man skapar, tittar på och ändrar i extra anpassningar:

Utvärdera, ändra eller radera extra anpassningar

När du skapat en extra anpassning kan du klicka på Visa för att ändra eller radera. Det går också bra att utvärdera anpassningar i kommentarsflödet. Ämneslärare, klasslärare och admin kan både se och skapa anpassningar. De kan även skriva utvärderingar/kommentarer.

Synlighet för extra anpassningar

Eleven och vårdnadshavare ser alla extra anpassningar inklusive kommentarer. Detsamma gäller admin (SchoolPrinciple och SchoolStudentadvisor) samt klassläraren. Den enda skillnaden i synlighet är generella och ämneskopplade anpassningar. En generell anpassning som skapas via Min klass syns för alla undervisande lärare på skolan medan en ämneskopplad endast syns för läraren i det aktuella ämnet. En lärare som skapar en anpassning via Mina ämnen blir automatiskt ämnekopplad och syns därmed inte för ämneskollegor.

Extra anpassningar vid överlämning samt för elever med två skolkopplingar

En extra anpassning följer eleven vid skolbyte (förutsatt att er organisation valt detta). När en elev byter skola eller om eleven undervisas på två skolor så kommer den nya skolan endast se extra anpassningar via Min klass och elevens Resultatsida. Du kan läsa mer om detta på denna sida.

Är du även intresserad av att läsa mer om processen kring särskilt stöd och åtgärdsprogram (läs mer här)?.

Vanliga frågor

Kan ämneslärare/kurslärare se de extra anpassningarna?

Ja, om du väljer att inte koppla anpassningen till en viss grupp/kurs så kommer alla ämneslärare/kurslärare på skolan se den.

Updated on 14 september, 2020

Was this article helpful?

Related Articles