Google Classroom

Med Vklass integration till Google Classroom kan de kunder som använder G Suite enkelt koppla kurser och uppgifter till Classroom. Filmen visar mer i detalj hur det går till.

När man kopplar en grupp till Classroom görs detta under knappen ”Inställningar” i gruppen. Man kan då välja att koppla gruppen till ett befintligt Classroom som man redan skapat eller låta Vklass skapa ett nytt Classroom.

Om man låter Vklass skapa ett Classroom så kommer de elever som finns i gruppen automatiskt att kopplas till det nyskapade Classroomet. Observera att detta inte startar någon synkronisering mellan Vklass och Classroom. Så om deltagare tillkommer eller faller bort från gruppen i Vklass kommer detta behöva hanteras manuellt i det kopplade Classroomet.

Om man istället kopplar ett befintligt Classroom till gruppen i Vklass så kommer Vklass inte lägga till några elever i Classroomet. Läraren ansvarar då själv för att bjuda in elever i sitt Classroom.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles