Ämnesområdesplaner

I Vklass kan man använda sig av pedagogiska planeringar för att göra ämnesområdesplaner. I dagsläget så kan man inte tilldela pedagogiska planeringar till enskilda elever i en grupp men kommer på sikt att utvecklas. Idag får man skapa en undervisningsgrupp för enbart den eleven som man skall göra ämnesområdesplanen för.

Mall för ämnesområdesplaner

För att kunna skapa ämnesområdesplaner bör man har gjort en mall som innehåller de rubriker som finns i ämnesområdesplanen. Mallen kan skapas av en administratör på er organisation eller på skolan.
Mallen skapas under Skoladmin > Gränssnitt > Fliken mallar > Redigera mallar för pedagogisk planering.

Grupp med enskild elev

För att skapa en grupp med en enskild elev. Gå till Mina ämnen/kurser och klicka sedan på Lägg till Grupp

Fyll i namn på gruppen. Förslagsvis: ”Svenska Elev: Lisa Andersson”
Fyll i ämneskoden
Fyll i start och slutdatum. Slutdatum kan vara flera år framåt i tiden.
Undervisningsgruppsnamn är valfritt om man vill fylla i.

Klicka på skapa

Då hamnar du i en vy där du kan lägga till elever som ser ut enligt nedan:

Välj exempelvis att lägga till elev från klass. Sedan väljer du vilken klass eleven går i och lägger till eleven genom att kryssa för den.

Klicka på slutför och så har du en undervisningsgrupp med den valda eleven. Du kan även lägga till flera lärare till undervisningsgruppen om du vill att de ska kunna ta del av ämnesområdesplanen.

I din undervisningsgrupp klicka på fliken Utbildningsmaterial och välj pedagogiska planeringar.
Skapa en ny pedagogisk planer och välj mallen ämnesområdesplan.

Updated on 13 maj, 2022

Was this article helpful?

Related Articles