1. Home
  2. Planering och genomförande
  3. Frågor och Svar kring modulen Överlämningar

Frågor och Svar kring modulen Överlämningar

Artikeln gäller för överlämningar mellan Grundskola och Gymnasieskola

1. Frågor: När man skapar överlämningen – är det då som den blir tillgänglig för mottagande skola? Eller när blir den tillgänglig för mottagande skola? Det är också då som de 240 dagarna startar, eller?

1. Svar: Överlämningen blir tillgänglig för den mottagande skolan när följande är realiserat.
När eleverna har bytt skola och kopplats till de nya klasserna, kommer den mottagande skolan se de överlämningar som skapats i systemet. Välj fliken; INKOMMANDE, och sedan skola (om man ev. är kopplad till flera skolor) samt den klass, eller klasser, där du önskar se informationen som överlämningen innehåller.

2. Fråga: När överlämningen är skapad. Är det då möjligt för överlämnande skola att komplettera med uppgifter; t.ex. ladda upp kriteriematriser?
Ex. Om skolan redan i maj skapar överlämningen för att ge Gymnasieskolan en, s.k., första bild av t.ex. det som automatiskt genereras (Extra anpassningar mm) och sedan vid terminsslut komplettera med att t.ex. bifoga kriteriematriser för elever som inte uppnått målen.

2. Svar: Ja! Överlämningen kan kompletteras med information, ända fram till den mottagande skolan klickat: Återkoppla. När detta görs?! Blir det inte längre möjligt för överlämnande skola, att komplettera med ytterligare information i Överlämningen. Detta gäller för text och möjligheten att bifoga filer.
Återkoppla bekräftar, s.a.s., att informationen i Överlämningen är ok. Det är därför den låses för redigering för överlämnande enhet efter detta.

3. Fråga: Om Årskurs 9 skapar överlämningen i, t.ex.; maj, kommer då ev. ändringar/uppdateringar i t.ex. Extra anpassningar och Åtgärdsprogram (vilka genereras automatiskt) att uppdateras för mottagande Gymnasieskola?

3. Svar: Ja!. Uppdateringar gällande Extra anpassningar och Åtgärdsprogram får mottagande enhet kännedom om.

Uppdaterad Extra anpassning

Uppdateringar beträffande Extra anpassningar och Åtgärdsprogram slår även igenom när den Mottagande enheten klickat på: Återkoppla.

Uppdaterad Extra anpassning i en Återkopplad Överlämning
Text i Extra anpassningen som Uppdaterats

4. Frågor: Hur tar mottagande skola emot informationen om eleven – sorteras det efter det program och klass som eleven är intagen på? Vad händer vid ev. program byte under HT – följer allt eleven?

4. Svar: Det är elevens program, vilken den blir antagen till, som är den mottagande klassen (programmet) för Överlämningen. Om eleven sedan byter program spelar ingen roll för mottagande skola. Eftersom informationen om program bytet noteras i modulen, genom att man finner överlämningen på eleven i dennes nya program efter genomfört byte.

Elevens första program
Elevens nya program

5. Fråga: Är det möjligt att göra överlämningar mellan kommuner som har Vklass?

5. Svar: Ja! Har den överlämnande samt mottagande kommunen modulen; Överlämningar?! Fungerar det, precis, på samma sätt som när överlämningar görs mellan olika skolformer inom kommunen.

6. Fråga: Ser Ämneslärare några Överlämningar, samt vilka?

6. Svar: En Ämneslärare kan enbart notera skolans Utgående Överlämningar för de elever som Ämnesläraren undervisar. De ser alltså inte överlämningarna för de elever som läraren inte undervisar. En Ämneslärare kan heller inte skapa några några egna Överlämningar. Detta eftersom Ämnesläraren inte är kopplad till någon klass. Läraren behöver, nämligen, vara kopplad till en Klass för att kunna skapa Överlämningar.

Updated on 12 oktober, 2022

Was this article helpful?

Related Articles