Anteckningar

Anteckningar är en del enbart för personal och där man behöver ange en pinkod för att kunna läsa och skapa anteckningar. Funktionen är byggd för att kunna skriva tjänsteanteckningar om något t.ex. händer som man behöver agera på senare eller delge en kollega.

Anteckningsfunktionen måste aktiveras av Vklass på er organisation.


Anteckningar finns under snabbmenyn uppe till höger i Vklass

Första gången du använder funktionen väljer du en pinkod. Varje gång du öppnar anteckningar behöver du ange pinkoden.

I funktionen kan du:

  • Skapa nya anteckningar
  • Redigera anteckningar
  • Dela anteckningar med kollegor
  • Ta del av anteckningar som delats med dig
  • Tagga klass, elev (Observera att elever eller vårdnadshavare ser ej anteckningar. Taggningen är enbart för lärare)
  • Söka efter anteckningar
  • Ta bort anteckningar

Anteckningsfunktionen ligger öppet tills att du stänger den. Du kan gå vidare till nya sidor utan att det påverkar att anteckningen stängs ner. Det går också bra att minimera fönstret. Det är först när du trycker på X och stänger fönstret som det måste öppnas med pinkod igen.

I ovanstående bild skapar jag en anteckning som jag har taggat både en person Joakim samt klassen 7B. Jag har också delat anteckningen med en person.

Updated on 13 juni, 2023

Was this article helpful?

Related Articles