1. Home
  2. Planering och genomförande
  3. Ämneskoder / kurskoder
  1. Home
  2. Administratör
  3. Ämneskoder / kurskoder

Ämneskoder / kurskoder

När man skapar ämnesgrupper eller kurser så kan man koppla dessa till en ämneskod/kurskod. Detta ger att den rätta kursplanen/ämnesplanen visas, rätt kriteriematris kopplas och mycket mer. Läs mer om hur du kan anpassa en kurs/ämnesgrupp.

Gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kurskoder hittas på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program.

På Skolverkets hemsida hittas även kurskoder för SFI och komvux på grundläggande nivå: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux.

En administratör kan i Vklass söka på kurskoder/ämneskoder för att se vilka kurser/ämnen som motsvaras av vilken kod. Detta nås från Skoladmin > Underhåll > Sök kursplan.

Grundskolans ämneskoder

Dessa hittas i PDF-versionen av läroplanen, men listas även här.

KodAlternativ kodÄmne
BLGRGRBIL01Bild
BIGRGRBIO01Biologi
DAGRGRDAN01Dans
ENGRGRENG01Engelska
FYGRGRFYS01Fysik
GEGRGRGEO01Geografi
HKKGRGRHKK01Hem- och konsumentkunskap
HIGRGRHIS01Historia
IDHGRGRIDR01Idrott och hälsa
JUGRGRJUD01Judiska studier
KEGRGRKEM01Kemi
MAGRGRMAT01Matematik
M1 / M2GRGRMSP01Moderna språk. Koden M1 eller M2 skall efterföljas av en språkkod, enligt internationell standard på Skolverkets hemsida
MLGRGRMOD01Modersmål. Koden ML skall efterföljas av en språkkod, enligt internationell standard på Skolverkets hemsida
GRGRMOE01Modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk
GRGRMOM01Modersmål – romani chib som nationellt minoritetsspråk
GRGRMOR01Modersmål – jiddisch som nationellt minoritetsspråk
GRGRMOS01Modersmål – meänkieli som nationellt minoritetsspråk
 MUGRGRMUS01Musik
 REGRGRREL01Religionskunskap
 SHGRGRSAM01Samhällskunskap
 SLGRGRSLJ01Slöjd
 SVGRGRSVE01Svenska
 SVAGRGRSVA01Svenska som andraspråk
 TNGRGRTSP01Teckenspråk för hörande
 TKGRGRTEK01Teknik
GRSMSMI01Samiska

Vill man ha de fyra första kapitlen i läroplanen för grundskolan (LGR11) som kursplanetext kopplat till sin ämnesgrupp, kan man skriva ”LGR11” som kurskod i ämnesgruppen. Detta kan t.ex. användas för grupper för fritids eller förskoleklass. 

Anpassade Grundskolan

De flesta ämneskoder inom den Anpassade Grundskolan är samma som för Grundskolan, förutom att ämnena SO och NO finns. Eftersom ämneskoderna är samma som för grundskolan kan en administratör läga till ”_GSS” på slutet av koden för att få fram den Anpassade Grundskolans kursplaner. T.ex. MA_GSS eller EN_GSS. Det går även att använda samma ämneskoder som för grundskolan och sedan markera ämnesgruppen som en grupp tillhörande den Anpassade Grundskolan Läs mer här.

Skolverket har också tagit fram nya ämneskoder som är unika och versionshanterade för den Anpassade Grundskolan. Dessa går också att använda. De listas som alternativ kod i tabellen nedan.

KodAlternativ kodNamn
Bl_GSSGRSABIL01Bild
EN_GSSGRSAENG01Engelska
ESGRSAEST01Estetisk verksamhet
HKK_GSSGRSAHKK01Hem- och konsumentkunskap
IDH_GSSGRSAIDR01Idrott och hälsa
KOMGRSAKOM01Kommunikation
MA_GSSGRSAMAT01Matematik
MO_GSSGRSAMOD01Modersmål
MOTGRSAMOT01Motorik
MU_GSSGRSAMUS01Musik
NO_GSSGRSANAT01Naturorienterande ämnen
SO_GSSGRSASAM01Samhällsorienterande ämnen
SL_GSSGRSASLJ01Slöjd
SV_GSSGRSASVE01Svenska
SVA_GSSGRSASVA01Svenska som andraspråk
TK_GSSGRSATEK01Teknik
VAAGRSAVAR01Vardagsaktiviteter
VEUGRSAVER01Verklighetsuppfattning

Ämnen inom den Anpassade Grundskolan vilka läses på 10 år

KodAlternativ kodNamn
BL_GSS10GRSABIL10Bild, Anpassade Grundskolan 10 år
EN_GSS10GRSAENG10Engelska, Anpassade Grundskolan 10 år
ES10GRSAEST10Estetisk, Anpassade Grundskolan 10 år
HKK_GSS10GRSAHKK10Hem- och konsumentkunskap, Anpassade Grundskolan 10 år
IDH_GSS10GRSAIDR10Idrott och Hälsa, Anpassade Grundskolan 10 år
KOM10GRSAKOM10Kommunikation, Anpassade Grundskolan 10 år
MA_GSS10GRSAMAT10Matematik, Anpassade Grundskolan 10 år
MO_GSS10GRSAMOD10Modersmål, Anpassade Grundskolan 10 år
MOT10GRSAMOT10Motorik, Anpassade Grundskolan 10 år
MU_GSS10GRSAMUS10Musik, Anpassade Grundskolan 10 år
NO_GSS10GRSANAT10Naturorienterandeämnen, Anpassade Grundskolan 10 år
SO_GSS10GRSASAM10Samhällsorienterandeämnen, Anpassade Grundskolan 10 år
SL_GSS10GRSASLJ10Slöjd, Anpassade Grundskolan 10 år
SV_GSS10GRSASVE10Svenska, Anpassade Grundskolan 10 år
SVA_GSS10GRSASVA10Svenska som andraspråk, Anpassade Grundskolan 10 år
TK_GSS10GRSATEK10Teknik, Anpassade Grundskolan 10 år
VAA10GRSAVAR10Vardagsaktiviteter, Anpassade Grundskolan 10 år
VEU10GRSAVER10Verklighetsuppfattning, Anpassade Grundskolan 10 år
RÖDUGRSPDRU01Rörelse och drama för elever med utvecklingsstörning
ENUGRSPENU01Engelska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning
KOMUGRSPKOU01Kommunikation för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning
SVUGRSPSVU01Svenska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning
TNUGRSPTSU01Teckenspråk för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning

Lokala kurser (t.ex. YH)

En administratör på skolan kan lägga in betygskriterier för lokala kurser. Funktionen hittas under Skoladmin > Skolan > Övrigt > Lokala betygskriterier

Updated on 23 december, 2023

Was this article helpful?

Related Articles