1. Home
 2. Kom igång med Vklass!
 3. Bedömning i Vklass, översikt
 1. Home
 2. Bedömning / uppföljning
 3. Bedömning i Vklass, översikt

Bedömning i Vklass, översikt

Det finns en mängd olika funktioner för bedömning i Vklass. Vilka av dem och hur de används är upp till varje enskild skola och lärare. Dock är det viktigt att man bestämmer sig och gör bedömningen av eleverna konsekvent, så att det blir tydligt för skolan, läraren, eleven och vårdnadshavaren.

Inställningar för administratör

Flera av funktionerna kan aktiveras eller avaktiveras på skolan av en administratör. Inställningarna görs under Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration. Leta där upp rubriken Inställningar för IUP och bedömning. Funktioner som kan aktiveras/stängas av är:

 • Modulen för Hittills uppnådda mål
 • Modulen för IUP
  • Utvecklingsområden i IUP-omdömen
 • Kriteriematriser
 • Nationella prov

Förutom dessa funktioner finns även bedömningsmöjligheter i prov/inlämningsuppgifter, bedömningsmatriser samt i elevloggen (fritext). Samtliga funktioner beskrivs nedan.

Rekommendationen är att gemensamt på skolan bestämma vilka typer av bedömning man ämnar använda och därefter stänga av övriga funktioner. Exempelvis:

 • En F-5 grundskola använder troligen Modulen för IUP samt ev. Utvecklingsområden i IUP-omdömen. Hittills uppnådda mål samt skriftliga omdömen är avstängt. Kriteriematris kan vara aktiverat.
 • En högstadieskola använder ibland IUP-modulen som en fortsättning från mellanstadiet. Rekommenderat är dock att man använder Kriteriematriserna kombinerat med modulen för Hittills uppnådda mål eller IUP-omdömena.
 • En gymnasieskola använder Hittills uppnådda mål. Moduler för IUP är avstängt. Kriteriematriser kan vara aktiverat.

Kort förklaring av de olika funktionerna

Detta är en översikt över de olika bedömningsfunktionerna samt deras användningsområden. Ytterligare information om hur funktionerna används finns i respektive supportartikel.

Hittills uppnådda mål

Målgrupp: Framförallt gymnasieskolor
Typ av bedömning: Summativ, med möjlighet till formativ
Administratör: Funktionen kan väljas till eller tas bort under Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration. (modulen för Hittills uppnådda mål)

Läs mer här.

Omdömen och framåtsyftande planering (IUP)

Målgrupp: Framförallt grundskolan
Typ av bedömning: Summativ och formativ
Administratör: Funktionen kan väljas till eller tas bort under Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration. (modulen för IUP)

Observera att om man har frågor för den framåtsyftande planeringen i utvecklingssamtalsmallen på skolan bör man stänga av framåtsyftande planeringsfunktionen så att man inte har två ställen som man sparar samma information.

Läs mer här.

Nationella prov

Målgrupp: Alla skolformer
Typ av bedömning: Summativ
Administratör: Funktionen kan väljas till eller tas bort under Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration. (aktivera nationella prov)

Läs mer här.

Elevlogg (bedömningar/överenskommelser)

Målgrupp: Alla skolformer
Typ av bedömning: Formativ och/eller summativ

Läs mer här.

Extra anpassningar

Målgrupp: Alla skolformer
Typ av bedömning: –
Administratör: Funktionen Extra anpassningar kan väljas till eller tas bort under Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration.

Läs mer här.

Prov och inlämningsuppgifter

Målgrupp: Alla skolformer, kanske framförallt mellan-/högstadiet och uppåt
Typ av bedömning: Summativ, med möjlighet till formativ

Prov och inlämningar är egentligen tre saker i Vklass. (1) ett sätt att bedöma elevernas inlämningar och prov. (2) kalenderpåminnelser för eleverna att de har en inlämning/läxa/prov vid ett visst tillfälle. (3) en möjlighet att ta emot elevernas inlämningsuppgifter digitalt.

Läs mer här.

Kriteriematriser

Målgrupp: Alla skolformer
Typ av bedömning: Summativ
Administratör: Funktionen kan väljas till eller tas bort under Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration.

Läs mer här.

Bedömningsmatriser

Målgrupp: Alla skolformer
Typ av bedömning: Formativ

Läs mer här.

Betyg

Målgrupp: Alla skolformer
Typ av bedömning: Summativ
Administratör: Funktionen kan väljas till eller tas bort med hjälp av Vklass support.

Läs mer här. 

Updated on 16 november, 2022

Was this article helpful?

Related Articles