1. Home
  2. Planering och genomförande
  3. Integrationer med Dugga och Inspera

Integrationer med Dugga och Inspera

Vklass kan kopplas ihop med de digitala provverktygen Dugga och Inspera. Detta görs genom att kommunens Vklass-ansvarige tar kontakt med kundansvarig på Vklass resp. Dugga/Inspera.

Efter integrationen är uppsatt så kommer provverktyget dyka upp som ett val för ”digital inlämning” när man skapar en uppgift/prov/läxa i Vklass. Detta på liknande sätt som om man kopplar en uppgift till Google Classroom. Genom att koppla en uppgift i Vklass till en digital provtjänst så kommer eleverna få en direktlänk till det digitala prov i Dugga/Inspera som du väljer när du skapar uppgiften. Du kommer i Vklass dessutom att se eleverna resultat på provet.

Vad gäller Dugga så skapas även en direktlänk till tjänsten under valet ”Lärresurser” i Vklass (Lärresurser måste vara aktiverat på skolan). Via den direktlänken blir du som användare direktinloggad i Dugga utan att behöva hålla reda på ytterligare användarnamn/lösenord. Vklass kommer även att skicka information till Dugga avseende dina undervisningsgrupper/kurser så att dessa visas där med automatik, varpå du slipper administrera dessa i Dugga.

Updated on 6 december, 2019

Was this article helpful?

Related Articles