1. Home
  2. Planering och genomförande
  3. Vid behov av distansundervisning – ta hjälp av Vklass funktioner

Vid behov av distansundervisning – ta hjälp av Vklass funktioner

Vklass är en kommunikations- och lärplattform med flera användbara funktioner att ta hjälp av vid distansundervisning. Bland annat kan både administratörer och lärare kommunicera med elever via nyheter och meddelanden. Vidare kan undervisningsmaterial delas mellan både lärare och elev liksom mellan elever.

För dig vars skola är i behov av distansundervisning har Vklass skapat en sida där några av funktionerna finns samlade, du hittar sidan här.

Updated on 7 april, 2020

Was this article helpful?

Related Articles