Nationella prov

Funktionen för att registrera resultat på nationella prov för att rapportera dessa till SCB kan aktiveras under Skoladmin > Skolan > Skolkonfiguration.

Att tänka på före funktionen används

För att detta ska fungera så bra som möjligt för er skola, kontrollera detta:

Har skolan flera SCB-koder?Vklass stödjer att större skolor som har flera SCB-koder kan rapportera resultat. Dock gäller detta endast skolor som synkroniserar med Extens/Procapita samt har registrerat sina skolkoder där med kopplingar till rätt elever. Har skolan bara en SCB-kod kan denna registreras direkt i Vklass.
I gymnasieskolan måste studievägskoder ha registrerats rätt i elevens individuella studieplanStudieplaner importeras endast från skolor som har en synkronisering med Procapita eller Extens. Mer info på: http://www.scb.se/Kursprov
Kurs med rätt kurskod måste finnas för eleverna.Det måste finnas en grupp (kurs) med motsvarande kurskod som i det aktuella provet registrerad i Vklass.

Migrera från Dexter

Har skolan tidigare använt Dexter från IST har man som rutin att skapa undervisningsgrupper för varje delprov. Detta skall inte göras om funktionen nationella prov används i Vklass. I Vklass registreras resultaten direkt i ordinarie undervisningsgrupper kopplade till rätt ämne.

Hur fungerar det?

Lägg till provtillfälle

I kursen som nationella provet görs kan läraren lägga upp ett nytt nationellt provtillfälle. Du kan ange ett beskrivande namn (visas för elever), ett datum och en tid. Klicka på: Mina kurser > kursen > Resultat > Nationella prov. Välj ”Ny”.

Observera att detta inte är nödvändigt för att funktionen för registrering av resultat ska fungera. Provtillfällen är frivilligt att lägga till!

Provmall

En provmall är unik för årets prov och skapas av Vklass inför nationella proven. Mallen baseras på de krav som SCB ställer på information de behöver samla in gällande de nationella proven. Så fort Vklass fått information om vilken information SCB behöver kommer en ny mall att läggas upp i Vklass och skolan kan börja registrera resultat. Mallen kommer alltid att namnges med år & termin, samt för vilket ämne den gäller. Vklass kommer endast att visa relevant mall baserat på den kurskod som är registrerad på kursen.

Registrera resultat

När det nationella provet skrivits och rättats skall resultaten föras in av respektive lärare. Klicka på: Mina kurser > kursen > Resultat > Nationella prov. Välj ”Resultatregistrering” på det aktuella provet.

På sidan Resultatregistrering väljer du elev som du vill registrera resultat för. Den ”provmall” som gäller för årets prov dyker då upp och du fyller i alla fälten i formuläret. Vissa fält kan vara förvalda men med möjlighet att ändra i. Klicka på Spara när du är klar med en elev. Välj sedan nästa elev i listan.

Exportera resultat

Endast administratörer i Vklass kan exportera registrerade resultat till SCB.

Klicka på: Skoladmin > Rapporter > Resultat > Nationella prov > Export till SCB.

Välj datum, detta ska vara ett datum då kurserna/ämnesgrupperna som det registrerats resultat i var aktuella. T.ex. mitten av terminen.

Efter en stund laddas en tabell. Scrolla längst ner på sidan och klicka på ”Exportera data”. Då laddas en textfil hem till din dator. Spara den och ladda sedan upp den till SCB. Hur du gör det finns beskrivet hos SCB: http://www.scb.se/Kursprov.

Vanliga frågor

När kan vi registrera nationella prov i Vklass?

Om skolan valt att använda Vklass till det, lägger ni in resultaten via Mina ämnen/kurser och fliken Resultat i en grupp/kurs. Mallen för resultaten kommer på plats strax innan det är dags att skriva in resultaten (så fort Vklass fått mallen från SCB).

Hur tar vårdnadshavare del av provresultatet?

Vårdnadshavare ser i dagsläget inte provresultaten i Vklass.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles