1. Home
  2. Bedömning / uppföljning
  3. Skapa flaggningar på elev i klass & grupp (särskilt stöd)
  1. Home
  2. Särskilt stöd
  3. Skapa flaggningar på elev i klass & grupp (särskilt stöd)

Skapa flaggningar på elev i klass & grupp (särskilt stöd)

Lärare, klasslärare/mentor och kurs-/ämneslärare, kan skapa flaggningar på elever för att uppmärksamma eleverna till elevhälsoteamet. Artikeln beskriver hur lärare gör detta.

Detta är det första steget inför uppstarten av ett elevärende med sin början i en utredning och pedagogisk kartläggning av elevs behov av särskilt stöd. De flaggningar som lärare gör skickas till elevhälsoteamet som sedan tar beslut kring hur informationen skall hanteras.

Denna funktion förutsätter att man har modulen ”särskilt stöd” aktiverad. Läs mer om den modulen ur ett elevhälsoteamsperspektiv här.

Klasslärare/mentor i ”Min klass”

Intill varje elev i elevlistan under ”Min klass” finns en länk ”Flagga” (se bild). Här kan du trycka för att skapa en ny flaggning för respektive elev. Till varje flaggning kan du skriva en kommentar till flaggningen som elevhälsoteamet sedan kan se.

Som klasslärare/mentor ser du i rutan ven om det redan finns flaggningar på eleven. Det kan vara flaggningar du själv gjort eller flaggningar som en kurs-/ämneslärare gjort. Du kan inte se andra lärares kommentarer utan endast om flaggning finns eller ej.

Kurs-/ämneslärare

Klicka på ”Mina kurser/ämnen” och välj där en grupp elever (kurs). Klicka därefter på den gröna raden ”Elever” och sedan på länken ”Flagga” intill en elev.

I rutan som dyker upp kan du skriva en kommentar till flaggningen som elevhälsoteamet sedan kan se. Du ser även om du själv tidigare gjort några flaggningar på den berörda eleven.

Updated on 1 juli, 2021

Was this article helpful?

Related Articles