1. Home
  2. Bedömning / uppföljning
  3. Särskilt stöd – åtgärdsprogram
  1. Home
  2. Särskilt stöd
  3. Särskilt stöd – åtgärdsprogram

Särskilt stöd – åtgärdsprogram

Artikeln beskriver hur elevhälsoteamet hanterar funktionerna i modulen ”särskilt stöd”. Det finns även artiklar om hur lärare skapar flaggningar samt hur de svarar på frågeformulär.

En fullständig manual finns att ladda hem som PDF längre ner under ”Article attachments”. Nedan finns även en film som beskriver funktionen. Vi har även gjort en Onlinekurs för elevhälsoteam som går igenom det mesta du inom EHT behöver veta om Vklass.

Funktionen för särskilt stöd består av flera delar:

  • Flaggningar av elever
  • Processtöd för hantering av åtgärdsprogrammet i utredning, aktivt åtgärdsprogram och utvärdering
  • Möjlighet att konstruera och skicka ut frågeformulär i pågående utredning
  • Fylla i och skriva ut blanketter kopplade till processen. Exempelvis blankett med information om startad utredning, påbörjat åtgärdsprogram och avslutat åtgärdsprogram.

För åtkomst till samtliga funktioner krävs ett extra inloggningssteg med BankID.

Se även hur du hanterar Extra anpassningar i Vklass.

Updated on 1 juli, 2021

Article Attachments

Was this article helpful?

Related Articles