1. Home
  2. Bedömning / uppföljning
  3. Publicera en IUP för samtliga, eller vissa, elever i en klass

Publicera en IUP för samtliga, eller vissa, elever i en klass

Artikeln kommer i steg för steg beskriva hur man publicerar, samt avpublicerar, IUP, er för elever i egenskap av Klasslärare.

Fråga: Vad innebär då publicera?

Svar: Genom att publicera en IUP. Blir den synlig/åtkomlig för eleven och dess vårdnadshavare. Det är genom denna funktion, publicera, som elev och vårdnadshavare får vetskap om hur lärarna bedömt eleven i respektive ämne.

Publicera

1. Klicka på Min klass

Klicka på Min klass

2.  Klicka på fliken [Omdömen]

Fliken; Omdömen

3.  Klicka därefter på Visa alla… Vilket man finner under rubrikenIUP i klassen

Visa alla… under IUP-översikt

4.  Markera de elever, vilka ska ha sin IUP publicerad

Detta kan vara samtliga eller vissa elever.

Samtliga

Markera; samtliga, elever

Vissa

Markera; vissa, elever

5.  Klicka på Publicera

Klicka; Publicera

Följande fönster uppenbarar sig då

Dialogfönstret; Publicera IUP

6.  Utför följande procedur i detta fönster

1. Välj; Publicera för elev/vårdnadshavare > 2. Specificera Publiceringsdatum > 3. Klicka; Spara

Visualisering av utförd procedur

Före publicering

Status innan publicering

Efter publicering (Samtliga)

Status efter publicering (Samtliga)

Efter publicering (Vissa)

Status efter publicering (Vissa)


Avpublicera

1. Klicka på Min klass

Klicka på Min klass

2.  Klicka på fliken [Omdömen]

Fliken; Omdömen

3.  Klicka därefter på Visa alla… Vilket man finner under rubrikenIUP i klassen

Visa alla… under IUP-översikt

4.  Markera de elever, vilka ska ha sin IUP avpublicerad

Detta kan vara samtliga eller vissa elever.

Samtliga

Markera; samtliga, elever

Vissa

Markera; vissa, elever

5.  Klicka på Publicera

Klicka; Publicera

Följande fönster uppenbarar sig då

Dialogfönstret; Publicera IUP

6.  Utför sedan följande procedur i detta fönster.

Kort och Gott. Klicka; Spara

Dialogfönstret; Publicera IUP > Klicka; Spara

Visualisering av utförd procedur

Före avpublicering (Samtliga)

Status före avpublicering (Samtliga)

Före avpublicering (Vissa)

Status före avpublicering (Vissa)

Efter avpublicering

Status efter avpublicering

Updated on 17 maj, 2022

Was this article helpful?

Related Articles